Rapport proefinspecties in de kinderopvang

Het nieuwe decreet Kinderopvang maakte dat Zorginspectie de inhoud en de methodiek van haar inspecties moest herzien. Aan de hand van proefinspecties toetste Zorginspectie het nieuwe inspectieconc

Internistisch zorgtraject

Zorginspectie voerde een grootschalige inspectieronde uit bij alle Vlaamse algemene ziekenhuizen, met de focus op internistische zorg (zoals spoedgevallendienst, intensieve zorgen, bloedtransfusie