Beleidsrapporten

Internistisch zorgtraject

Zorginspectie voerde een grootschalige inspectieronde uit bij alle Vlaamse algemene ziekenhuizen, met de focus op internistische zorg (zoals spoedgevallendienst, intensieve zorgen, bloedtransfusie

Pagina's