Beleidsrapporten

Multidisciplinaire teams erkend door het VAPH: rapport 2012-2013

De multidisciplinaire teams werden geïnspecteerd in de periode april 2012 - september 2013, met focus op de minimale kwaliteitseisen.

Diensten Ondersteuningsplan: resultaten inspectieronde 2013

Zorginspectie inspecteerde de 6 Diensten Ondersteuningsplan en de mentororganisatie in de loop van november-december 2013. In dit rapport worden bevindingen samengebracht en verder ontleed.

Onaangekondigd inspecteren binnen de sector Gehandicaptenzorg: rapport over 2011-2013

Na twee jaar onaangekondigd inspecteren in de sector van de gehandicaptenzorg, verwerkte Zorginspectie de verzamelde gegevens in een rapport.

Terugblik: bevindingen van onze audits in de Vlaamse ziekenhuizen 2009

Terugblik: bevindingen van onze audits in de Vlaamse ziekenhuizen 2008

Terugblik: bevindingen van onze audits in de Vlaamse ziekenhuizen 2007

Terugblik: bevindingen van onze audits in de Vlaamse ziekenhuizen 2006

Pagina's