Zelfevaluatie binnen Gehandicaptenzorg: rapport 2015

259.75 KBRapport 2015

De belangrijkste bevindingen uit de inspecties “Zelfevaluatie”, zoals die eind 2015 doorgingen binnen de sector Gehandicaptenzorg, zijn nu gebundeld in een samenvattend rapport.

Multidisciplinaire teams erkend door het VAPH: rapport 2012-2013

De multidisciplinaire teams werden geïnspecteerd in de periode april 2012 - september 2013, met focus op de minimale kwaliteitseisen.

Diensten Ondersteuningsplan: resultaten inspectieronde 2013

Zorginspectie inspecteerde de 6 Diensten Ondersteuningsplan en de mentororganisatie in de loop van november-december 2013. In dit rapport worden bevindingen samengebracht en verder ontleed.

Onaangekondigd inspecteren binnen de sector Gehandicaptenzorg: rapport over 2011-2013

Na twee jaar onaangekondigd inspecteren in de sector van de gehandicaptenzorg, verwerkte Zorginspectie de verzamelde gegevens in een rapport.

Terugblik: bevindingen van onze audits in de Vlaamse ziekenhuizen 2009

Terugblik: bevindingen van onze audits in de Vlaamse ziekenhuizen 2008