Nagenoeg alle gecontroleerde dossiers bevatten een behandelplan.

Hoe snel wordt een behandelplan opgesteld?

Over alle dossiers heen vinden gemiddeld vijf face-to-facecontacten plaats vooraleer er een behandelplan wordt opgesteld. Hoe snel een behandelplan wordt opgesteld, verschilt sterk tussen de geïnspecteerde teams (van gemiddeld één tot gemiddeld twaalf face-to-facecontacten vooraleer een behandelplan wordt opgesteld).

Tijdens inspecties gaf de meerderheid van de CGG aan te streven naar een behandelplan na vier face-to-facecontacten. Dit streefdoel werd in twee derde van alle gecontroleerde dossiers behaald. Vijf geïnspecteerde teams behaalden dit doel voor alle gecontroleerde dossiers. 

Info in behandelplan 

Basiselementen zoals de hulpvraag, de hypothese of diagnose en de doelstellingen van de behandeling waren in bijna alle dossiers aanwezig. De meeste CGG scoren erg goed op deze aspecten uit het Referentiekader Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg.  

Het Referentiekader CGG stelt verder dat het behandelplan ook een overzicht van de klachten en problemen van de cliënt moet bevatten. Zorginspectie controleerde de dossiers op info over:  

  • Actueel medicatiegebruik

  • Vroeger psychofarmacagebruik

  • Middelenmisbruik

  • Lichamelijke problemen of klachten

  • Psychische problemen in het verleden

Driekwart van deze aspecten werd gevonden in de gecontroleerde dossiers. Hierbij waren er grote verschillen tussen de teams (van 50 tot 91% gevonden items) en tussen de onderwerpen (van 53 tot 96% gevonden items). Dossiers bevatten het vaakst info over psychische problemen in het verleden. Informatie over middelenmisbruik ontbrak het vaakst.

 

Voor 37% van de cliënten duurde het langer dan vier face-to-facecontacten voor er een behandelplan werd opgesteld. Voor 25% van de cliënten duurde dat langer dan vijf en voor 10% langer dan 11 face-to-facecontacten.

lees het volledige sectorrapport