Tele-Onthaal is een telefonische hulpdienst die u bijstaat als u het op een bepaald moment moeilijk hebt in uw leven. U kunt er steeds uw verhaal kwijt aan een van de deskundige vrijwilligers. Anoniem en in vertrouwen.

U kunt Tele-Onthaal op het telefoonnummer 106 bereiken, dag en nacht, 7 dagen op 7.

Omdat online contact voor sommige mensen gemakkelijker is dan praten, is tele-onthaal ook via het internet te bereiken. Via hun website bieden ze de kans om op geregelde tijdstippen in de week, een hulpverlenend gesprek te voeren met een van de vrijwilligers.

Wat doen we?

Team Welzijnswerk erkent en subsidieert de centra voor Tele-Onthaal. Jaarlijks ontvangen deze organisaties een subsidie-enveloppe waarmee ze hun werking uitbouwen. Het team zorgt ook voor beleidsvoorbereidend en beleidsevaluerend werk zodat de centra in staat gesteld worden in te spelen op maatschappelijke evoluties.

Contact

Postadres

Afdeling Eerstelijn en Gespecialiseerde Zorg, 
Team Welzijnswerk 
Koning Albert II-laan 15 bus 497
1210 Brussel
E-mail