We spreken van een healing environment als de gebouwde omgeving bijdraagt aan het fysiek, mentaal en sociaal welbevinden van gebruikers. Dit zijn patiënten, bewoners, personeel, kinderen, bezoekers, … . 

Het concept healing environment heeft een link met omgevingspsychologie, de omgevingsbeleving door mensen. In de zorg is het extra relevant gezien de kwetsbaarheid van de betrokkenen en de eventuele beperkingen in het gebruik en/of waarneming van de omgeving.

Het evalueren of aantoonbaar maken van die impact van het zorggebouw op de gebruiker is vrij nieuw. Het is nu zaak relevante informatie samen te brengen en een model op te zetten om principes m.b.t. healing environment systematisch in kaart te brengen. Hier kan het VIPA een voortrekkersrol vervullen.

Gebruikerservaring

Van Zorg(zaam) Onderzoek naar Zorg(zaam) Ontwerp: een project rond gebruikerservaring in het ontwerpproces.