Voor het realiseren van een healing environment is het belangrijk een goed inzicht te verwerven in hoe gebruikers van zorgomgevingen - patiënten, bewoners, personeel, kinderen, bezoekers… - de gebouwen waarin zij vertoeven en producten en services, waarmee zij in aanraking komen, ervaren. Dit inzicht vormt de basis voor het ontwerpen van omgevingen die niet alleen als aangenaam worden ervaren door patiënten en bewoners, maar ook actief inzetten op het verbeteren van hun welbevinden.

Het project Van Zorg(zaam) Onderzoek naar Zorg(zaam) Ontwerp had specifiek als doel een belevingsonderzoek, uitgevoerd in een zorgcontext, te vertalen naar zorgdirecties, ontwerpers en fabrikanten. Om op die manier de verkregen inzichten in te zetten bij het ontwikkelen van omgevingen, producten en diensten die aansluiten bij beleving van patiënten en andere gebruikers. Dit project werd gerealiseerd als tetra-project met steun van VLAIO.

Voor zorgvoorzieningen en ontwerpers kan een belevingsonderzoek een waardevolle bron van inspiratie zijn. Inzicht in de ruimtelijke beleving van personen met een heel andere fysieke of mentale situatie kan hen met een andere bril doen kijken naar wat en hoe er wordt ontworpen. Wanneer een gebouw gerealiseerd is, kan deze bril ook als een spiegel fungeren om de impact van ontwerpbeslissingen op de beleving van gebruikers na te gaan.

Doorheen het ontwerpproces kan een belevingsonderzoek worden ingezet voor uiteenlopende doeleinden:

  • de infographic licht de relevantie ervan voor zowel opdrachtgever als ontwerper, in de verschillende fasen van het ontwerpproces, nader toe.
  • de case studies illustreren wat het belevingsonderzoek concreet kan betekenen.
  • de aanpak van het belevingsonderzoek kan, afhankelijk van het beoogde doel, sterk variëren.

Het samenbrengen van kennis rond beleving van gebruikers is essentieel om op termijn aan de slag te kunnen met belevingsonderzoek binnen alle domeinen waarin VIPA werkzaam is.

Heb je zelf een interessant onderzoek gedaan naar de beleving van gebruikers van een zorggebouw of product of realiseerde je een ontwerp waarbij specifiek aandacht werd besteed aan de integratie van gebruikerservaring(en), dan hoort VIPA dit graag (vipa@vlaanderen.be). Jouw project kan immers ook voor anderen inspirerend zijn.