Om het werk- en zorgdecreet (www.departementwvg.be/werk-en-zorgdecreet) te kunnen uitvoeren, verwerkt het Departement Zorg persoonsgegevens die ingediend worden via elektronische formulieren. In de regelgeving (www.departementwvg.be/werk-en-zorgdecreet) vindt u welke gegevens dat exact zijn. De contactgegevens van het Departement Zorg vindt u op de website van het Departement WVG (www.departementwvg.be/contact).

Wij vragen de indieners om in te loggen met hun elektronische identiteitskaart (of een andere digitale sleutel). Wij bewaren gegevens die we daarbij krijgen van het toegangsbeheer van de Vlaamse overheid (https://overheid.vlaanderen.be/toegangsbeheer). Deze gegevens (voornaam, naam en rijksregisternummer) worden gebruikt in geval van twijfel bij het mandaat van de indiener van het formulier.

De gegevens worden intern verwerkt door de medewerkers van het Departement Zorg. In het kader van de activeringstrajecten zullen de ingevulde contactgegevens van de  casemanagers zorg ook bezorgd worden aan de VDAB.

Voor het indienen van de formulieren maken we gebruik van het eFormulieren-platform van de Vlaamse overheid (https://overheid.vlaanderen.be/eFormulierenplatform), dat gehost wordt bij een Amerikaanse cloud-provider. Verdere verwerking van de formulieren gebeurt in België.

U kan de gegevens die we over u verwerken altijd opvragen, inkijken en laten verbeteren. U kan daarvoor contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming: veiligheidsconsulent@wvg.vlaanderen.be.

We bewaren uw gegevens zolang u erkend bent, vergoedingen ontvangt, …. Daarna bewaren we uw gegevens nog gedurende de termijn waarin we ons moeten kunnen verantwoorden. Die periode bedraagt 5 jaar, tenzij anders bepaald.

Als u het niet eens bent met de manier waarop we uw gegevens verwerken, kan u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming: veiligheidsconsulent@wvg.vlaanderen.be. Daarnaast kan u een klacht indienen bij het Departement WVG (www.departementwvg.be/klachten) en bij de toezichthoudende autoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be)