Bezoekregelingen

Er zijn de voorbije dagen richtlijnen voor bezoekregelingen in residentiële voorzieningen goedgekeurd.

Goede voorbeelden bij het organiseren van bezoek

De mogelijkheden om bezoek toe te laten in een voorziening zijn recent verder uitgebreid. Vooraleer opnieuw bezoek te kunnen ontvangen in een voorziening, moet de voorziening zelf klaar zijn en zich klaar voelen om dit veilig te organiseren.

Vele voorzieningen, zoals woonzorgcentra, instellingen voor personen met een handicap, jeugdzorgvoorzieningen, enz. hebben de voorbije weken gezocht naar alternatieve manieren om het contact tussen hun bewoners en hun sociale omgeving toch kunnen verder te zetten. Deze goede praktijken worden nu gedeeld via een webpagina. We zetten deze mooie praktijken graag in de kijker. We willen op die manier het personeel in de residentiële voorzieningen een pluim geven voor hun creativiteit en de vele inspanningen die ze leveren voor hun bewoners, maar tegelijk andere voorzieningen inspireren met deze praktijken.

Ethisch kompas bij bezoekregelingen

De coronacrisis plaatst ons voor specifieke ethische uitdagingen wanneer het gaat om de concrete vormgeving - en geleidelijke aanpassing - van het bezoekregelingskader in de sectoren van zorg en welzijn. De voorbije weken waren in het kader van de lockdown de richtlijnen zeer strikt en werd er geen direct en persoonlijk bezoek toegelaten in de residentiële sectoren. Niettemin werden er de voorbije weken vele mooie en creatieve initiatieven genomen voor sociaal contact tussen bewoners/cliënten en hun naasten met het oog op het behoud en de bevordering van ieders welzijn en tegelijk in het kader van de veiligheidsvoorwaarden. Met het oog op de exit rijst de vraag hoe en in welke mate we de klassieke en waardevolle vorm van direct en persoonlijk bezoek opnieuw mogelijk kunnen maken. Meer concreet wordt de vraag gesteld: hoe kunnen we dit op een (ethisch) doordachte manier doen?

Bij dat proces dat zijn richting zoekt, helpt een ethisch kompas. Deze tekst biedt een ethisch kader om concrete keuzes i.v.m. aanpassing van de bezoekregeling in de sectoren van zorg en welzijn af te toetsen.  

Leveranciers beschermingsmateriaal en logistiek materiaal

De markt voor mondmaskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) is volledig verstoord. De vaste gespecialiseerde leveranciers kunnen vaak niet meer leveren. Een veelheid van nieuwe spelers bieden zich aan. Het is in die omstandigheden heel moeilijk als individuele organisatie om in alle veiligheid bestellingen te plaatsen en zeker te zijn van levering en van de kwaliteit van de levering.

De overheid heeft daarom het initiatief genomen om zoveel als mogelijk de bestellingen van schaarse PBM, te centraliseren, de kwaliteit van de leveringen te testen en vervolgens de PBM te distribueren. We raden aan om deze procedure te volgen. Hier kan u zich aanmelden. Biedt deze procedure voor u geen oplossing en wil u toch zelf een bestelling plaatsen, is de belangrijkste aanbeveling om heel voorzichtig en heel waakzaam te zijn.

Zorgnet Icuro maakte een document op met een aantal tips om die voorzichtigheid en waakzaamheid in de praktijk om te zetten. Er is ook een lijst van leveranciers van PBM. 

Link naar het document >>

Andere informatie rond hygiëne en bescherming bij Zorg en Gezondheid >>