De lockdown-maatregelen hebben een zware impact op vele aspecten van het leven.
Vooral familie en vrienden niet kunnen bezoeken valt iedereen zwaar. Het gemis aan dat sociaal contact is zeker even hard voelbaar in residentiële voorzieningen.

Hoewel bewoners van residentiële voorzieningen heel warm omringd worden door medewerkers, missen zij toch het bezoek en de steun van hun familie of vrienden. Om hieraan tegemoet te komen hebben vele voorzieningen, zoals woonzorgcentra, voorzieningen voor personen met een handicap, jeugdzorgvoorzieningen, enz. gezocht naar alternatieve contactvormen.  

We zetten deze mooie praktijken graag in de kijker. We willen zo het personeel in de residentiële voorziening een pluim geven voor hun creativiteit en de vele inspanningen, maar tegelijk andere voorzieningen inspireren om zelf aan de slag te gaan.

Op deze pagina vindt u slechts een greep uit de vele mooie initiatieven die er op het terrein worden genomen. Daarom doen we een warme oproep om ons uw initiatief of getuigenis op te sturen via welzijnensamenleving@vlaanderen.be, zodat die ook een plaats kunnen krijgen op deze website. Zo geven we samen een plaats aan al het moois dat vandaag in de residentiële voorzieningen gebeurt.

 

Ondanks de bevreemdende situatie en de extra werkdruk voor het personeel zijn er heel wat mooie en hartverwarmende verhalen te melden. Een medewerker van een woonzorgcentrum getuigt over hoe zij de voorbije weken heeft beleefd.

Wat ooit begon als een triest verhaal met veel angst en  onzekerheid, in het kader van de corona-miserie, werd een ongelooflijk mooi verhaal. Een periode van intens samen zijn. De mooiste verhalen zijn hier boven gekomen. We hebben elke dag opnieuw gezocht naar een mooi evenwicht om met elkaar om te gaan en ...gevonden. Ieder heeft zijn steentje bijgedragen, heeft begrip getoond, heeft de ander geholpen. Van zowel bewoners als personeel is veel begrip, creativiteit en verdraagzaamheid gevraagd.

- Collega WZC de Notelaar -