Regelgeving bij het decreet van 8 juli 2022 over de werk- en zorgtrajecten 

De operationalisering van deze nieuwe regelgeving verloopt stapsgewijs en volgt deze timing:

  • Activeringstrajecten: 01/07/2023
  • Onthaaltrajecten via het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO): 01/07/2023
  • Arbeidsmatige activiteiten: 01/01/2024

Voor de activeringstrajecten werd er een overgangsregeling uitgewerkt waardoor trajecten die nog werden aangemeld binnen het regelgevend kader van het decreet van 25 april 2014, volgens die regelgeving zullen verder lopen.

Regelgeving bij het decreet van 25 april 2014 houdende de werk- en zorgtrajecten