Uur    Titel Spreker
9u00 - 9u30 Ontvangst met koffie   
9u30 - 9u35 Inleiding tot de studiedag  Ivan De Boom - VIPA
9u35 - 9u40 Welkom  Hilde Crevits - Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
9u40 - 10u40 Op weg naar koolstofneutrale gebouwen in Vlaanderen tegen 2050 Kobe Snyers - VEKA
  In 2050 moeten de niet-residentiële gebouwen in Vlaanderen koolstofneutraal zijn. Kobe Snyers van VEKA geeft meer inzicht in wat die koolstofneutraliteit precies inhoudt en welke instrumenten er zijn (of komen) om het te bereiken. Concreet gaat hij dieper in op regelgeving rond het EPC Niet-Residentieel (EPC NR), de renovatieverplichting, minimale labelplicht en is er een korte vooruitblik op te verwachten initiatieven vanuit Europa.
10u40 - 11u30 VIPA/VEB: ondersteuningsinstrumenten en stand van zaken zorgpatrimonium Ivan De Boom - VIPA en Maureen Van den Meerssche en Joris Van den Broek - VEB
  Het VIPA en het VEB hebben samen een one-stop-shop opgezet om de zorgsector in zijn energietransitie te ondersteunen: één adres voor je energiescan of -audit, ventilatie-audit, zomercomfortanalyse, EPC NR …
Daarnaast lichten ze kort de uitkomst van het energetisch masterplan toe, de uitkomst van de energiescan. Tenslotte kunnen we dankzij TERRA een blik werpen op het evolutieverbruik van het zorgpatrimonium in zijn geheel. 
In de break-outsessie 'VEB-aanbod in detail' ligt het VEB toe hoe je van een masterplan naar uitvoering kan gaan. Zo wordt het verhaal van de one-stop-shop vervolledigd. 
11u30 - 11u45 PAUZE
11u45 - 12u00 VIPA: financiële steunmogelijkheden + renteloze leningen Ivan De Boom en Nico Vermeiren - VIPA
  Ivan De Boom van het VIPA geeft een globaal overzicht van het klimaatfonds, de al toegewezen klimaatsubsidies en situeert ook andere VIPA-steunmechanismen. Ook de renteloze lening, een nieuw instrument, komt aan bod. 
12u00 - 12u30 VEKA: financiële ondersteuning in de energietransitie Kobe Snyers - VEKA
  In deze sessie krijgt u een overzicht van de financiële ondersteuning binnen het algemeen energiebeleid waarop specifiek zorgvoorzieningen een beroep kunnen doen. Onder meer de MijnVerbouwPremie, MijnVerbouwLening, premie na energiestudie, ecologiepremie+, verhoogde investeringsaftrek, korting op de onroerende voorheffing en call groene warmte komen aan bod.
12u30 - 13u15 LUNCH
13u15 - 14u00 Break out 1
  1.1 VEB aanbod: vastgoedstrategie Tina Van Lierde - VEB
  Voor voorzieningen met meerdere gebouwen, kan het een hele puzzel zijn om het grotere geheel te overzien. Welke gebouwen wil je zeker benutten tot 2050? Heeft elk gebouw nog de juiste functie? Welke maatregelen moet je nemen, in welke volgorde, om de transitie ook financieel werkbaar te maken? Voor deze strategische oefening is er nu ondersteuning via het raamcontract ‘Vastgoedstrategie’ van het VEB en het Facilitair Bedrijf. 
  1.2 VEB: Relighting en Licht-als-een-Dienst Lard Vanobbergen - VEB 
  Relighting kan je overwegen wanneer je onderhoudskosten op verlichting te hoog zijn, wanneer je verlichting niet goed meer werkt of de ruimtes niet meer optimaal of voldoende verlicht zijn. Relighting heeft niet alleen een positieve impact op je comfort en het energieverbruik, maar heeft ook een rechtstreeks effect op gezondheid en welzijn.
In deze sessie kom je alles te weten over onze aanpak bij kleine of grote projecten, over studies rond licht en Licht-als-een-Dienst.
  1.3 Bruxeo aanbod en werking voor Brusselse voorzieningen Kelly Timperman - Bruxeo 
  Sinds 2016 heeft BRUXEO een gratis energiedienst die Brusselse vzw’s begeleidt om stappen te zetten naar een energiezuiniger gebouw. Ondertussen hebben 400 vzw’s gebruik gemaakt van dit aanbod. In deze sessie gaat Kelly Timperman stap voor stap door het aanbod van zo’n begeleidingen wat BRUXEO daarin kan betekenen (energiescan, actieplan opstellen, financiering, enz.). 
14u00 - 14u15 PAUZE en VERPLAATSING
14u15 - 15u00 Break out 2
  2.1 Langetermijndoelstelling en het EPC Niet Residentieel meer in detail Barbara Wauman - VEKA 
  De langetermijndoelstelling voor het niet-residentiële gebouwenpark is koolstofneutraliteit in 2050. In 2022 voerde VEKA al een renovatieverplichting in voor niet-residentiële gebouwen en begin 2023 lanceerde het een EPC voor niet-residentiële gebouwen. Barbara Wauman gaat dieper in op deze tool en op welke manier deze de langetermijndoelstelling mee kan bereiken.
  2.2 VEB-aanbod in detail An Brouns - VEB
  Het VEB werkte de voorbije jaren een uitgebreid pallet aan diensten uit, waar je als voorziening gebruik van kan maken. Zo heeft het VEB een raamcontract voor de plaatsing van zonnepanelen, de vernieuwing van je stookplaats of de isolatie van daken en muren, maar ook onderhouds- en energieprestatiecontracten (OEPC). Hierdoor moet je dus zelf geen aanbesteding voeren. Dit bespaart je heel wat tijd. Ze volgen als aankoopcentrale de wet op de overheidsopdrachten, dus op die manier ben je sowieso in regel. 
  2.3 VEKA – Energie-efficiëntie voor grote(re) ondernemingen Joris Recko - VEKA
  In deze sessie licht Joris Recko het energiebeleid voor energie-intensieve ondernemingen en het flankerend vrijwillig instrument, de energiebeleidsovereenkomst (EBO) toe. Ook de versterkte wetgeving voor niet energie-intensieve ondernemingen (energieaudit en energiebalans) en bijhorend vrijwillig instrument, de sectorfederatieovereenkomst (SFO) komen aan bod. Let op, deze sessie is niet voor elke voorziening relevant, enkel voor de grotere met een jaarlijks energieverbruik > 0,02 PJ. Dit kan je berekenen via deze tool of neem een kijkje op deze website voor meer info hierover. Wil je weten of deze sessie voor jouw voorziening relevant is? Neem een kijkje op: Energie- en klimaatbeleid voor ondernemingen | Vlaanderen.be
15u00 - 15u15 PAUZE EN VERPLAATSING
15u15 - 16u00 Break out 3
  3.1 VIPA – VEB energiescans en klimaatsubsidies Thomas Feys – VIPA en An Brouns - VEB
  Een energiescan is de eerste logische stap om je gebouw aan te pakken. Het VIPA biedt deze energiescan bovendien gratis aan onder bepaalde voorwaarden. Het doel is natuurlijk niet de scan op zich, maar om de gebouwen te verduurzamen. Alle maatregelen met een terugverdientijd onder de 5 jaar, moeten daarom door de voorziening binnen de 3 jaar na de scan uitgevoerd worden. Voor maatregelen met een grotere terugverdientijd kan je beroep doen op klimaatsubsidies van VIPA. Je hoeft zelf geen aannemers te zoeken voor je renovaties, je kan hiervoor beroep doen op de raamcontracten van het VEB. 
  3.2 VEKA energiedelen en energiegemeenschappen in de praktijk Hannes Van Gansen -VEKA
  Energiedelen en energiegemeenschappen geven de mogelijkheid om te investeren in duurzame energie en deze energie te delen of te verkopen. Tijdens deze sessie focussen we op praktijkervaring: wat zijn de voordelen van energiedelen/energiegemeenschappen? Welke stappen kan ik ondernemen? Waarop moet ik letten? 
  3.3 VEB als energieleverancier en capaciteitstarief  Nicolas Van Hauwermeiren en Bart De Ridder - VEB
  Veranderen van leverancier voor groene elektriciteit of aardgas was nog nooit zo eenvoudig. Je hoeft zelf geen openbare aanbesteding te voeren. Daarnaast geniet je van voordelige tarieven en een uitgebreide dienstverlening, hulp bij je budgetopmaak en een grondige analyse van je distributiekosten. Tijdens deze sessie kom je ook alles te weten over het nieuw ingevoerde capaciteitstarief.
16u00 - 17u00 Afsluitende drink