Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin is een entiteit van de Vlaamse overheid. We hebben een brede waaier aan opdrachten, we doen onder meer:

  • het voorbereiden, monitoren en opvolgen van beleidsinitiatieven;
  • het erkennen, subsidiëren en inspecteren van zorgvoorzieningen;
  • het informeren, opvolgen en begeleiden van daders en slachtoffers in opdracht van de gerechtelijke en/of administratieve overheden;
  • het aanbieden van ondersteunende diensten (IT, financieel, logistiek, personeel, …) aan onze personeelsleden.

We doen nog zoveel meer, maar bij alles wat we doen, staat onze missie centraal: "Het Departement WVG bouwt mee aan zorgzaam samenleven".

Samen met Opgroeien (Jongerenwelzijn en Kind & Gezin), Zorg en Gezondheid, Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, OPZ(C) Geel en Rekem vormen we het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin binnen de Vlaamse overheid.

Heeft u vragen over de impact van de Brexit voor u en/of uw organisatie, dan kan u terecht op de website van het Departement Buitenlandse Zaken van de Vlaamse overheid.

Onze structuur

Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin bestaat uit 9 afdelingen.

Lees meer

Logo's en huisstijl

Op zoek naar het logo van Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin?

Lees meer

Vacatures

Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin telt een 950-tal personeelsleden, in Brussel en de buitendiensten verspreid over Vlaanderen. Interesse om ons te vervoegen?

Lees meer

Contact

Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Ellipsgebouw
Koning Albert II-laan 35 bus 30
1030 Brussel
info.dwvg@vlaanderen.be
Tel. 1700

Adresgegevens en routebeschrijving

Klachten

Een klacht over onze werking en dienstverlening, medewerkers of de informatie die we aanbieden? Meld het ons.

Lees meer

Pers

Persvragen over de Justitiehuizen, Zorginspectie, VIPA of andere thema's van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin?

Lees meer