Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) is een entiteit van de Vlaamse overheid. We hebben een brede waaier aan opdrachten, onder andere:

  • het voorbereiden, monitoren en opvolgen van beleidsinitiatieven;
  • het erkennen, subsidiëren en inspecteren van zorgvoorzieningen;
  • het aanbieden van ondersteunende diensten (IT, financieel, logistiek, personeel, …) aan onze personeelsleden.

Bij alles wat we doen, staat onze missie centraal: "Het Departement WVG bouwt mee aan zorgzaam samenleven".

De Vlaamse overheid bestaat uit 10 beleidsdomeinen, waar het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin er 1 van is. Dit beleidsdomein is verder onderverdeeld in een Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en verschillende agentschappen: Agentschap Zorg en Gezondheid, Opgroeien (Jeugdhulp en Kind & Gezin), Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid, Vlaams Agentschap voor personen met een handicap, Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel en Rekem. 

Heeft u vragen over de impact van de Brexit voor u en/of uw organisatie, dan kan u terecht op de website van het Departement Buitenlandse Zaken van de Vlaamse overheid.

Onze structuur

Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin bestaat uit 9 afdelingen.

Lees meer

Logo's en huisstijl

Op zoek naar het logo van Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin?

Lees meer

Vacatures

Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin telt een 400-tal personeelsleden, in Brussel en verspreid over Vlaanderen. Interesse om ons te vervoegen?

Lees meer

Klachten

Een klacht over onze werking en dienstverlening, medewerkers of de informatie die we aanbieden? Meld het ons.

Lees meer

Pers

Persvragen over Zorginspectie, VIPA of andere thema's van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin?

Lees meer