Het Departement Zorg subsidieert de Vlaamse Ouderenraad en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) als partnerorganisaties om te komen tot een participatief en inclusief lokaal ouderenbeleid. Ze erkent en financiert bovendien de Vlaamse Ouderenraad voor het geven van advies aan de Vlaamse Regering over het Vlaamse beleid.

Op de website van de Vlaamse Ouderenraad lees je meer over: 

Provinciale trefdagen

Ouderen (en ouderenraden) willen graag mee vorm geven aan het lokaal beleid. Ouderen willen meepraten én meedoen. In 2019 en 2021/2022 organiseerden we vijf provinciale trefdagen. Hierbij werden ouderen uit ouderenraden, regionale platformen en interregionale stuurgroepen, schepenen en ambtenaren die bezig zijn met ​ouderenbeleid, samengebracht. Het programma verschilde van provincie tot provincie maar allen zoomden in op de mogelijkheden tot (beleids)participatie en actuele tendensen en ontwikkelingen.