Budget Departement WVG 2019

Transcriptie

  • Budget 2019, Departement WVG: 1 049 miljoen euro of 8% van budget beleidsdomein WVG
  • Budget in 2018: 1.060 miljoen euro
  • Budget in 2017: 1.062 miljoen euro

Verdeling budget in 2019:

  • Budget VIPA: 777 miljoen euro of 74% van het totaal budget
  • Budget Departement WVG (excl. VIPA): 272 miljoen euro of 26% van het totaal budget
Verdeling besteding budget Departement WVG (excl. VIPA) in 2019

 

budget (in euro)

budget (%)

Lonen

58 086 286

21,4%

Werking

9 094 655

3,3%

Beleid ontwikkeling en ondersteuning

7 517 000

2,8%

Beleid armoedebestrijding en samenlevingsopbouw

15 075 000

5,6%

Beleid vrijwilligerswerk

1 999 000

0,7%

Beleid welzijnswerk

118 998 519

43,8%

Beleid Vlaams intersectoraal akkoord

47 258 315

17,4%

Beleid coördinatie armoedebestrijding

2 853 000

1,1%

Beleid integrale jeugdhulp

1 069 000

0,4%

Beleid justitieel welzijnswerk

7 107 000

2,6%

Beleid zorginfrastructuur

2 500 000

0,9%

Totaal

271 557 776

100,0%

Beleidsdomein WVG

  • Budget 2019, Beleidsdomein WVG: 13 099 miljoen euro of 28% van budget Vlaamse overheid
  • Budget in 2018: 11.871 miljoen euro
  • Budget in 2017: 11.402 miljoen euro
Verdeling besteding budget Beleidsdomein WVG in 2019

 

budget (in euro)

budget (%)

Departement

1 048 509 776

8,0%

Opgroeien

5 220 620 367

39,9%

VAPH

1 816 761 407

13,9%

Zorg en Gezondheid

4 895 320 744

37,4%

Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid

101 308 000

0,8%

OPZ Geel

7 774 000

0,1%

OPZ Rekem

8 269 000

0,1%

Totaal

13 098 563 293

100,0%