Afgelopen maanden werden heel wat sociale professionals uitgedaagd. Corona had een onmiddellijke impact op hun job en nog meer op de levens van de mensen voor en met wie ze werken. Vandaag de dag zijn sociale professionals nog steeds zoekend naar hoe sterk sociaal werk vorm te geven in deze nieuwe realiteit. Ze zoeken naar nieuwe manieren om verbindend te werken, om nabijheid vorm te geven in het maximaal digitaal werken, maar ook hoe ze de stem van mensen in kwetsbare posities kunnen laten horen. 

Vanuit het Vlaams Platform Sterk Sociaal Werk zijn we de afgelopen maanden gestart met het bouwen aan een community van sociale professionals die zich inzetten voor sterk sociaal werk. Vanuit regionale platformen organiseerden we uitwisselingen en bevragingen, deelden we goede praktijken en bekommernissen, en maakten we keuzes. Over waar we samen over sectorgrenzen heen een verschil willen maken. 

De regionale platformen organiseren binnenkort opnieuw bijeenkomsten in elke provincie. Ben je benieuwd naar hun plannen? Wil je aansluiten en de community versterken? Of meewerken aan concrete acties? Lees dan verder. 

Welkom in Antwerpen ...

Waar we sociale professionals willen verbinden vanuit de gedeelde identiteit van de vijf krachtlijnen. Geen eenvoudige klus, zeker niet vandaag. Creatieve ideeën zijn dus meer dan welkom. Daarnaast zijn we ook op zoek naar mensen die vanuit hun organisatie (of als trekker van een overleg waar sociale professionals samenkomen) een actieve rol willen opnemen. Ben je actief in Antwerpen, sluit dan vandaag nog aan!

We werken niet alleen aan een community, maar ook aan concrete acties om sociale professionals te helpen in hun opdracht ten aanzien van mensen in kwetsbare posities. In Antwerpen willen we de volgende twee jaar inzetten op:

  1. 'Werken in vertrouwen': de focus ligt op praktijken waar er gewerkt wordt vanuit een vertrouwensrelatie en hoe van daaruit sterke samenwerkingsverbanden kunnen worden uitgebouwd.  
  2. 'Minder bureaucratie, meer hulpverlening': we gaan op zoek naar projecten die resulteren in minder administratieve werklast voor sociaal werkers.

We fietsen door naar Brussel ...

Waar het regionaal platform Sterk Sociaal Werk BXL in de startblokken staat. Hét moment om aan te sluiten dus! Het platform heeft in juni 2020 een bevraging gedaan bij Brusselse sociale professionals rond sociaal werk in tijden van corona. In oktober 2020 staan we stil bij de resultaten en kiezen we op welke uitdagingen er in Brussel wordt ingezet. Wil je erbij zijn? Wil je mee nadenken, netwerken uitbouwen of acties opzetten ter ondersteuning van sociale professionals in Brussel? Stuur een mail en wees er in oktober bij

Met de trein komen we aan in Limburg ... 

Waar het Limburgs platform klaarstaat om de samenleving aan te steken met inspirerende ideeën over Sterk Sociaal Werk. Op basis van gesprekken en brainstormsessies met een vijftigtal Limburgse sleutelfiguren in het welzijnsveld werden volgende uitdagingen naar voor geschoven: 

  1. Diversiteit
  2. Een duidelijke plaats op de eerste lijn
  3. Onderbescherming. 

Met deze uitdagingen gaan we aan de slag en wordt er een actieplan ontwikkeld voor het Limburg platform. Spring je graag mee op de kar? Neem dan zeker contact op!

Terug op de trein naar Oost-Vlaanderen ...

Waar het regionale platform een 'praktijksafari' organiseerde over sociaal werk in (digitale) coronatijden. We lieten Vormingplus aan het woord over Babbelonië 2.0, een project dat ze opzetten met het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering. Daarna maakten we kennis met buurtwerkpraktijk met de Meubelfabriek uit de Brugse Poort in Gent. Tot slot werd jeugdhulppraktijk de Cocon geïntroduceerd.
Herbekijk hier de online safari op youtube. 

Op 19 november plannen we een volgende online praktijksafari rond onderbescherming. Wil je erbij zijn? Schrijf je dan in!  

Al carpoolend naar Vlaams-Brabant ...

Waar het regionale platform voor heel wat uitdagingen staat. Mobiliteit bijvoorbeeld. 
Om te waken over een sterke lokale verankering delen we de regio op in vier subregio's: Hageland,  Leuven, Halle en Pajottenland, en Vilvoorde. Er wordt ook aansluiting gezocht bij de regio Dilbeek en Asse. 

In elk van deze subregio’s gaan we eind september en begin oktober in gesprek met enthousiaste sociale professionals vanuit verschillende sociaal werk praktijken. Sluit dus zeker aan of maak dit initiatief bekend bij collega’s en vrienden. Samen staan jullie dan stil bij: Hoe werken aan beweging in de regio? Hoe ontmoeting realiseren? Hoe sterk sociaal werk vanuit de vijf krachtlijnen op het spoor komen en uitdragen. 

Elke regio vertrekt vanuit één van de uitdagingen uit het actieplan Sterk Sociaal Werk. De eerste concrete actie wordt het uitwerken van de World Social Work Day op 16 maart 2021.

Het platform zoekt ook aansluiting bij de initiatieven in de eerstlijnszones, daarom komen we graag het regionaal platform voorstellen op een overlegmoment. Werk je in een ELZ en ben je benieuwd? Neem dan ook contact op!

Al liftend naar West-Vlaanderen ...

Om daar te ontdekken dat het regionale platform 435 sociale professionals heeft bevraagd over de uitdagingen voor sterk sociaal werk. Maar ook dat we de resultaten van deze bevraging met 70 sociale professionals vertaalden in een ’40-actiepunten-plan’.

Hoe we hiermee verder aan de slag gaan wordt besproken op de volgende digitale stuurgroep van Sterk Sociaal Werk West-Vlaanderen. Interesse om aan te sluiten? Laat van je horen