Naast de zorg wordt ook het sociaal werk uitgedaagd in tijden van corona. Overal in het land zetten sociaal werkers acties en initiatieven op om mensen die het nu extra moeilijk hebben te helpen. Het is fantastisch om te zien hoe sociaal werk ook nu het verschil maakt voor mensen in kwetsbare posities. Om praktijkwerkers te ondersteunen, worden er achter de schermen ook heel wat initiatieven ontwikkeld. Daarom zetten wij in deze nieuwsbrief graag het werk van onze partners #sterksociaalwerk in de kijker.

STERK SOCIAAL WERK IN ACTIE

De Ambrassade ontwikkelde de webpagina ‘corona en jeugdwerk’ . Jeugdwerkers vinden er nuttige info en vaak gestelde vragen. Verder deelt De Ambrassade goede praktijken van verschillende jeugdwerkorganisaties onder de hashtag #jeugdwerkwerkt. Het Netwerk tegen Armoede formuleerde samen met andere armoedeorganisaties concrete aanbevelingen voor lokale besturen, dienstverleners en scholen om mensen in armoede ook nu niet aan hun lot over te laten. Ze vragen niet alleen maatregelen om acute noodsituaties te verlichten of gelijke onderwijskansen te garanderen, maar bieden ook hun expertise aan om samen de crisis te bestrijden. Alle aanbevelingen vind je hier. SAM vzw bundelt inspirerende initiatieven en nuttige info voor sterke sociaalwerkpraktijken in tijden van corona, met extra aandacht voor mensen in kwetsbare posities. Naast nieuwe sociaalwerkinitiatieven vind je er info over projectoproepen voor extra middelen, tips rond digitaal werken en hulp voor bijzondere doelgroepen. Het Kenniscentrum Welzijn, Wonen en Zorg vzw bundelt eveneens relevante info voor praktijkwerkers en organisaties in Brussel. Socius zet deze periode volop in op online leren met tutorials en webinars. Het steunpunt biedt heel wat info over online samenwerken en vergaderen en het organiseren van webinars. Het biedt ook tips om veilig te beeldbellen of nog beter van thuis te werken en het organiseert zelf ook webinars om haar aanbod te kunnen blijven garanderen. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) biedt een overzicht van de maatregelen, aanbevelingen en richtlijnen voor alle sectoren. Het Vlaams Instituut Voor de Eerste Lijn (VIVEL) biedt eerstelijnsmedewerkers en -zorgverleners met het online communicatieplatform 'VIVEL verbindt' de mogelijkheid om goede ideeën en initiatieven met elkaar te delen en van elkaar te leren. Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting publiceerde een overzicht van de maatregelen van de verschillende overheden en administraties, ter ondersteuning in situaties van armoede en bestaansonzekerheid. 

SOCIAAL WERK ERKEND ALS ESSENTIEEL BEROEP

De federale overheid vaardigde een ministerieel besluit uit met maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. In dat ministerieel besluit wordt bepaald dat volgende diensten waar sociaal werkers tewerkgesteld zijn, beschouwd worden als essentiële diensten: (1) het Paritair Comité 319, waaronder de diensten voor zorg, opvang en bijstand voor oudere personen, voor minderjarigen, voor mindervalide personen en voor kwetsbare personen, met inbegrip van slachtoffers van intrafamiliaal geweld, (2) het Paritair Comité 329, zij het beperkt tot zorg, welzijn (inclusief de hulpverleners en jeugdwelzijnswerkers) en voedselbedeling en (3) Paritair Comité 331. Het ministerieel besluit vind je hier.

ZORGEN VOOR MORGEN: ACTIEPLAN MENTAAL WELZIJN

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding Wouter Beke lanceerde een grootschalig actieplan om het mentale welzijn van de bevolking te ondersteunen in deze crisis en daarna. Of het nu gaat over zorgwerkers die onder enorme druk staan, bewoners van woonzorgcontra die elk contact met hun familie moeten missen, jongeren die hun vrijheid verliezen, volwassenen die zich zorgen maken over hun job of kinderen die hele dagen thuiszitten: iedereen voelt de impact van de epidemie en de lockdown-maatregelen. Het plan werd uitgewerkt in overleg met een groep van experts en omvat een brede waaier aan acties op verschillende domeinen. Het richt zich zowel op de hele bevolking als op specifieke doelgroepen als zorgverleners, patiënten, rusthuisbewoners en kinderen. Meer informatie over het actieplan ‘Zorgen voor morgen’ lees je hier.

TASKFORCE KWETSBARE GROEPEN

De Vlaamse Regering besliste om een 'taskforce kwetsbare gezinnen' op te richten. De taskforce heeft als doel om (1) de problemen op het terrein te detecteren, (2) de situatie bij kwetsbare groepen te monitoren, (3) informatiedoorstroming vanuit beleid naar middenveld en mensen in kwetsbare posities te voorzien, (4) knelpunten te bespreken en afspraken te maken omtrent mogelijke acties, (5) voorstellen tot afstemming met andere beleidsniveaus te formuleren, (6) acties genomen door de Vlaamse Regering bekend te maken en (7) relance voor te bereiden. Meer informatie over de Taskforce kwetsbare gezinnen vind je hier. Meer info over Sterk Sociaal Werk lees je op de website van Sterk Sociaal Werk.