Zorg -en Onderwijsinspectie starten in mei 2023 met NAFT-inspecties

In mei 2023 start Zorginspectie samen met de Onderwijsinspectie met de naadloze flexibele trajecten (NAFT). Hiermee willen  ze schooluitval en vroegtijdig schoolverlaten in het secundair onderwijs tegengaan. De NAFT-aanbieders worden erkend en gesubsidieerd door Opgroeien. Het toezicht op NAFT valt onder de gezamenlijke bevoegdheid van Zorginspectie en de Onderwijsinspectie. Zij hebben hiertoe samen een toetsings- en een handhavingskader uitgewerkt en voeren de inspecties uit met gemengde teams.

Categorie: 
Zorginspectie