Vlaamse regering keurt nieuw indexeringsmechanisme strategische forfaits ziekenhuizen definitief goed.

De hoge inflatie en de stijging van de materiaalkosten hebben een grote impact op de bouwkosten van ziekenhuizen die het VIPA subsidieert. Daarom gaf de Vlaamse regering op 20 oktober 2023 haar definitieve goedkeuring aan een besluit dat het indexeringsmechanisme van de strategische forfaits van de ziekenhuizen wijzigt. Deze wijziging moet die grote impact opvangen.

De Vlaamse overheid kent vandaag strategische forfaits toe aan ziekenhuizen voor de bouw van nieuwe infrastructuur en uitbreiding of renovatie van bestaande infrastructuur. Die forfaits zijn gebaseerd op bedragen per bed, plaats of eenheid die werden vastgesteld in 2017. Deze bedragen zijn sindsdien niet meer geïndexeerd, behalve de indexatie met de afgevlakte gezondheidsindex (AGI) op 16% van het forfait vanaf de ingebruikname.

Het bestaande indexatiemechanisme dekt echter de stijging van de bouwkosten tussen 2017 en vandaag niet. Vooral de recente infrastructuurinvesteringen kregen daardoor te maken met significante prijsstijgingen. Om hierop een antwoord te bieden, past Vlaams minister Hilde Crevits het indexeringsmechanisme van de strategische forfaits aan voor de dossiers waarvan de werken van start zijn gegaan vanaf 1 januari 2021 en die nog niet in gebruik werden genomen op 31 december 2022.  

Het VIPA zal het strategisch forfait indexeren bij ingebruikname van de gesubsidieerde infrastructuur.  Op dat moment wordt het volledige bedrag als volgt geïndexeerd:  

  • 50% van het bedrag wordt geïndexeerd op basis van de AGI op 1 januari van het jaar van bevel van aanvang t.a.v. de AGI op 1 januari 2017;
  • 50% van het bedrag wordt geïndexeerd op basis van de AGI op 1 januari van het jaar van ingebruikname t.a.v. de AGI op 1 januari 2017;

Het gaat om een investering waarvan de budgettaire kost geleidelijk oploopt in functie van de ingebruikname van nieuwe de  ziekenhuisinfrastructuur. Ze moet de financiële draagkracht van de ziekenhuizen veiligstellen en ervoor zorgen dat de patiënt kan blijven rekenen op een kwaliteitsvolle zorginfrastructuur.

Om dit alles concreter te maken vindt u hier een voorbeeld van een berekening van het strategisch forfait volgens het nieuwe indexeringsmechanisme.

Meer info:

Heeft u nog vragen?

Stuur dan een mail naar ziekenhuizen.vipa@vlaanderen.be.

Categorie: 
VIPA - financiering