Bed van een AZ (Algemeen ziekenhuis) met een bevel van aanvang op 15/1/2021 en een ingebruikname op 18/12/2023.

  • AGI 2017: 101,81
  • AGI 2021: 111,97
  • AGI 2023: 124,50
  • Stel AGI 2024: 130
  • Bedrag strategisch forfait: 8.577,38 euro (= bedrag Kolom B)

Bij ingebruikname wordt het forfait als volgt verhoogd:

(Bedrag Kolom B * 50%) * ((AGIAB/AGI2017-1) + (AGIIGN/AGI2017-1))

waarbij:

  1. AGIAB: afgevlakte gezondheidsindex op 1 januari van het jaar van het bevel van aanvang;
  2. AGI2017: afgevlakte gezondheidsindex op 1 januari 2017
  3. AGIIGN: afgevlakte gezondheidsindex op 1 januari van het jaar van ingebruikname
  4. Bedrag Kolom B: bedrag kolom B van bijlage 1 bij het BVR van 14 juli 2017

8.577,38 * 50% * ((111,97/101,81-1) + (124,50/101,81-1)) = 1.383,79 euro 

Het strategisch forfait 2023 na indexering bedraagt dan: 8.577,38 euro + 1.383,79 euro = 9.961,17 euro.

Dit bedrag van het strategisch forfait wordt dan nog vermenigvuldigd met de forfaitaire intrestvergoeding van 32%:  9.961,17 * 1,32 = 13.148,74 euro.  

Vanaf het jaar na ingebruikname wordt het forfait voor het gedeelte van 16% jaarlijks  aangepast aan de AGI. Na deze 16%-indexatie wordt het forfait jaarlijks verhoogd met een forfaitaire intrestvergoeding van 32%.

In 2024 wordt dit forfait dan voor een gedeelte van 16% ge├»ndexeerd aan de AGI van 2024 ten opzichte van deze van 2023. Het strategisch forfait 2024 bedraagt dan (9.961,17 + 9.961,17 * (16% * (130/124,5 -1)) * 1,32 = 13.241,68 euro. In 2025 gebeurt hetzelfde dan terug op basis van de index van 2025 enzovoort, zolang het strategisch forfait loopt.