Lokaal sociaal beleid: hulp- en dienstverlening voor kwetsbare burgers n.a.v. COVID-19

De huidige crisis door corona zorgt bij alle burgers voor veel vragen en zorgen. Zeker voor de meest kwetsbare burgers breekt een periode van grote onzekerheid aan. Mensen hebben niet enkel bezorgdheden over praktische aspecten, ook psychisch is dit voor velen een belastende tijd.

Aan de lokale besturen is er gevraagd om extra aandachtig te zijn voor de kwetsbare burgers en proactief en outreachend te handelen vanuit het lokaal bestuur. Dit wil zeggen ervoor zorgen dat alle inwoners binnen hun gemeente, ook de meest kwetsbaren, bereikt worden en de noodzakelijke hulp- en dienstverlening ontvangen.

Meer informatie vind je terug in deze brief gericht aan alle lokale besturen, die ondertekend is door Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Bart Somers, Vice minister president en Vlaams minister van Samenleven en Binnenlands Bestuur en Benjamin Dalle, Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media.

Categorie: 
Algemeen - Welzijn en Samenleving