12e 'Oproep klimaatsubsidies voor energiebesparende maatregelen'

U hebt voor uw zorgvoorziening een energiescan laten uitvoeren door het Vlaams Energiebedrijf (VEB) en u wil hier graag verder mee aan de slag gaan? 

Dan is dit jaar het jaar van actie. Want in 2024 hebben we extra budget: 14 miljoen via het Vlaams Klimaatfonds, 18 miljoen via Europa, 79 miljoen aan renteloze energetische leningen.
Bereid u voor op de verschillende oproepen die we dit jaar lanceren en lees alvast waarin deze oproepen verschillen van elkaar

Ga over tot actie!
Schrijf u dan vóór 19/04/2024 in op de 12e ‘Oproep klimaatsubsidie voor energiebesparende maatregelen’ en vraag klimaatsubsidies aan voor de energiebesparende maatregelen die u wilt uitvoeren. Het VIPA trekt 14 miljoen euro uit voor deze oproep. 

Hier vindt u de officiële oproepingsbrief. Meer informatie over klimaatsubsidies vindt u onder de rubriek ‘klimaatsubsidies’.

Hoe inschrijven?

Dien per energiescan uw aanvraag in via het digitaal platform TERRA. U hoeft alleen die maatregelen aan te vinken waarvoor u financiële ondersteuning wilt en krijgt onmiddellijk een zicht op de impact van de mogelijke subsidies op de terugverdientijden. Hier worden ook de gegevens uit uw energiescan samengebracht. Zo herleiden we de administratieve belasting tot een minimum. 

Welke mogelijkheden zijn er?

U kunt kiezen om uw klimaatsubsidies voor energiebesparende maatregelen aan te vragen via de beperkte of de uitgebreide procedure. U kunt beide procedures ook combineren.

Hebt u nog geen energiescan? Vraag hem dan gratis aan op het digitaal platform TERRA.

Belangrijke wijzigingen ten opzichte van vorige oproep*:

Fossiele brandstoffen:

Bij aanvragen uitgebreid dossier komen maatregelen op basis van fossiele brandstoffen niet meer in aanmerking voor betoelaging.
Binnen het eenvoudig dossier kunnen maatregelen op basis van fossiele brandstoffen wel nog gesubsidieerd worden. VIPA adviseert om dit goed af te wegen binnen het lange termijnperspectief. Staat deze keuze geen andere technische maatregelen in de weg, en bereid ik me hierbij voldoende voor op 100% hernieuwbare energieopwekking tegen 2050, mede rekening houdend met gangbare afschrijvingstermijnen?

Eenvoudig dossier:

Het maximale subsidiebedrag dat toegekend kan worden binnen de beperkte procedure is opgetrokken tot 750.000 euro per onderneming over drie jaren, na aftrek van de energieprestatiediagnose en de eventuele energieprestatiecontractsubsidie (juridisch kader de-minimissteun).

Uitgebreid dossier:

Het aangepaste Europese regelgevend kader heeft een impact op subsidiepercentage en vereiste besparing primair energie (juridisch kader algemene groepsvrijstellingsverordening artikel 38 bis en bijlage I).
U kunt 25% tot 70% van uw investering terugbetaald krijgen. Het percentage wordt bepaald op basis van de grootte van de onderneming, het percentage energiebesparing dat u zult realiseren en of u onder een steungebied valt.

* TERRA is voorlopig nog niet aangepast aan deze wijzigingen.

Vragen?

Als u vragen hebt over de subsidies, kunt u terecht bij Saskia Peeters (02-553 93 93) of via klimaat.vipa@vlaanderen.be.
Als u vragen hebt over het gebruik van TERRA, kunt u contact opnemen met het VEB via telefoon (02 421 32 00) of via  terra@veb.be.

Uw bijdrage om de CO2-uitstoot van onze sectoren substantieel te verminderen, is onontbeerlijk!

Categorie: 
VIPA - duurzaam bouwen - financiering