Projectoproep rond vernieuwende herstelgerichte initiatieven

Hier vindt u alle informatie terug m.b.t. projectoproep rond vernieuwende herstelgerichte initiatieven.

De subsidie is bedoeld om te voorzien in een herstelgericht en constructief hulp- en dienstverleningsaanbod voor:

  • verdachten, in verdenking gestelde personen, beklaagden, veroordeelden of geïnterneerden, en
  • slachtoffers van misdrijven, alsook voor hun onmiddellijke omgeving,

dat niet wordt verstrekt ter uitvoering van een beslissing van een gerechtelijke of administratieve overheid.

Alle informatie is te vinden in de volgende documenten:

Uiterste indieningsdatum voor de projectvoorstellen is uiterlijk 1 juli 2020.