Dit onderzoek werd mogelijk gemaakt door het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG), onder leiding van Karine Moykens, secretaris-generaal.

Voor deze editie van de gezinsenquête kregen we de fijne medewerking van (in willekeurige volgorde):

 • Luc Moens, Departement WVG (ex-voorzitter stuurgroep)*
 • Patrick Bedert (voorzitter stuurgroep)*
 • Veerle Audenaert, Departement WVG* (projectleider)
 • Natalie Stragier, Departement WVG*
 • Anne Van der Gucht, Departement WVG*
 • Joost Bronselaer, Departement WVG
 • Veronique Vandezande, Departement WVG
 • Karla Van Leeuwen, Katholieke Universiteit Leuven*
 • Laure-Lise Robben, Katholieke Universiteit Leuven*
 • Kathleen Emmery, Odisee Kenniscentrum Gezinswetenschappen *
 • Gianni Loosveldt, Odisee Kenniscentrum Gezinswetenschappen
 • Miet Timmers, Odisee Kenniscentrum Gezinswetenschappen
 • Kristien Nys, Odisee Kenniscentrum Gezinswetenschappen*
 • Kim Bastaits, Hogeschool PXL*
 • Inge Pasteels, Hogeschool PXL*
 • Bart Put, Hogeschool PXL
 • Diederik Vancoppenolle, Opgroeien *
 • Christèle Vannieuwenhuyzen, Opgroeien*
 • Geraldine Dupont, Opgroeien
 • Christine Van Peer, Vlaamse Statistische Autoriteit*
 • Jan Pickery, Vlaamse Statistische Autoriteit
 • Hilde Timmermans, Gezinsbond
 • Lutgard Vrints, Gezinsbond
 • Paolo De Francesco, Gezinsbond*
 • Gerlinde Doyen, Agentschap Binnenlands Bestuur*
 • Bavo Van den Heuvel, veiligheidsconsulent voor het Departement WVG

Leden aangeduid met een * zetelen in de algemene, begeleidende stuurgroep.

Werkten mee aan de vorige editie van de gezinsenquête:

 • Koenraad Jacob, Departement WVG
 • Bea Van Den Bergh, Departement WVG
 • Tine Nottebaert, Departement WVG
 • Tom d’Olieslaegers, Departement WVG
 • Elisabeth Adriaens, Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen, Odisee
 • Joris Dewispelaere, Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen, Odisee
 • Dirk Luyten, Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen, Odisee
 • Els Meert, Jongerenwelzijn
 • Nele Travers, EXPOO
 • Tim Stroobants, EXPOO
 • Katleen Govaert, Kind en Gezin
 • Dirk Moons, Vlaamse Statistische Autoriteit
 • Joeri Minnen, Vrije Universiteit Brussel
 • Wim Van Lancker, Katholieke Universiteit Leuven
 • Joris Ghysels, Universiteit Maastricht
 • Erica Coenen, Gezinsbond
 • Yves Coemans, Gezinsbond
 • Lieve Declerck, Gezinsbond
 • Christel Verhas, Gezinsbond
 • Heidi Cloots, Agentschap Zorg en Gezondheid
 • Catherine Molleman, Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
 • Yinthe Feys, Agentschap Binnenlands Bestuur
 • Karen Stuyck, Agentschap Binnenlands Bestuur
 • Mahammed Ouari, Vlaams Centrum Schuldenlast
 • Hans Ledegen, Vlaams Centrum Schuldenlast
 • Myrthe Dierckx, Universiteit Antwerpen

Deze samenwerking ging van het verlenen van advies, het opstellen of herwerken van de vragenlijst, de uitwerking van de onderzoeksmethode, het verwerken van de data tot het opstellen en nalezen van de themarapporten, beleidsaanbevelingen en webteksten.

We kregen ook nu weer de zeer geapprecieerde medewerking van vele collega’s binnen het Departement WVG voor een veelheid van ondersteunend werk zoals de eindredactie, communicatie, lay-out, opmaak website en allerlei administratieve taken waarvoor een bijzonder woord van dank.