In 2018-2019 heeft Zorginspectie 2 inspectierondes in de algemene ziekenhuizen uitgevoerd:

  • een ronde voor het zorgtraject voor de hartpatiënt, waarbij de aandacht onder meer ging naar de mogelijkheden om snel en adequaat te reageren op urgenties bij hartpatiën­ten.
  • een herhalingsronde waarbij de belangrijkste elementen uit het chirurgisch en het inter­nistisch zorgtraject werden hernomen.

Hierbij stelt Zorginspectie de rapporten voor over deze twee inspectierondes, samen met het persbericht dat bij de presentatie van de resultaten op 8 januari 2020 werd verspreid.

Publicatiedatum: 
woensdag, 8 januari, 2020
Document categorie: 
Beleidsrapporten - ZI
Trefwoorden: 
Ziekenhuizen