Departement Zorg met maatschappelijke zetel te Koning Albert II laan 30, 1030 Brussel is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid. Voor alle vragen en/of opmerkingen kunt u terecht op het hierboven vermelde adres of bij op het e-mailadres dpo.dwvg@vlaanderen.be.

Departement Zorg vindt het belangrijk dat u op iedere plaats en elk ogenblik haar Departement Zorg-content kan bekijken, beluisteren, lezen of beleven via diverse mediaplatformen. Departement WVG wil ook werken aan interactieve diensten en diensten op uw maat. Op Departement WVG-onlinediensten worden technieken gehanteerd om dit mogelijk te maken, bijvoorbeeld met behulp van cookies en scripts. Deze technieken worden hierna gemakkelijkheidshalve cookies genoemd. In dit cookiebeleid wenst Departement Zorg u te informeren welke cookies worden gebruikt en waarom dit gebeurt. Verder wordt toegelicht in welke mate u als gebruiker het gebruik kan controleren. Departement WVG wil namelijk graag uw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van haar onlinediensten zoveel mogelijk waarborgen. Departement Zorg heeft geprobeerd dit beleid zo eenvoudig mogelijk te houden.

Dit cookiebeleid is van toepassing op alle “Departement Zorg-onlinediensten”, met name alle websites, (mobiele) applicaties en internetdiensten die Departement Zorg aanbiedt en die toegang geven tot Departement WVG content.

Bepaalde verzamelde gegevens laten toe om u te identificeren of om een band met u te leggen als natuurlijke persoon en kwalificeren derhalve als persoonsgegevens. In dat geval is ook de informatie (m.i.v. uw verschillende rechten) zoals uiteengezet in ons privacybeleid van toepassing op deze verwerkingen door de cookies. 

Departement Zorg kan het cookiebeleid op elk moment veranderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving. Het gewijzigde beleid wordt dan bekendgemaakt op de relevante Departement WVG-onlinediensten en gelden vanaf het moment dat deze bekendgemaakt wordt. 

Wat zijn cookies precies?

Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat zijn geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee u uw browser kunt herkennen tijdens het bezoek aan de online service of tijdens opeenvolgende, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of applicatie die u bezoekt, maar ook door servers van derden die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.

Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website of applicatie.

Hoe kan u het gebruik van cookies op Departement Zorg-onlinediensten weigeren of beheren?

U kunt de installatie van cookies weigeren via uw browserinstellingen. U kunt op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiele apparaat verwijderen, als volgt:

Wanneer u cookies uitschakelt, moet u er rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen er misschien niet mooi uitzien, of dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken. Hieronder vindt u een gedetailleerde lijst van alle soorten cookies die Departement WVG op zijn websites gebruikt.

Gebruikte cookies

Verifiëren van Javascript

Naam van cookie: has_js
Doel: nakijken of de browser javascript ondersteunt en heeft aanstaan
Website: departementwvg.be
Cookie(s) geplaatst door: departementwvg.be
Ontvangers van de gegevens: Departement WVG
Geldigheid: duur van de sessie

Bijhouden van inzendingen op formulieren

Naam van cookie: webform-x[yyy]
Doel: bijhouden of iemand een bepaald formulier al heeft ingestuurd
Website: departementwvg.be
Cookie(s) geplaatst door: overheid.vlaanderen.be
Ontvangers van de gegevens: Departement WVG
Geldigheid: 1 dag

Meten van gebruikersbezoek (1)

Namen van cookies: _ga, _gid, _gat
Doel: Het gebruikersbezoek op departementwvg.be wordt via Google Universal Analytics op geanonimiseerde wijze gemeten om het informatieaanbod op departementwvg.be te optimaliseren.  Google Analytics is zo ingesteld dat het IP-adres niet wordt verwerkt, noch gegevens worden gedeeld.
Website: departementwvg.be
Cookie(s) geplaatst door: departementwvg.be
Ontvanger(s) van de gegevens: Google
Geldigheid: permanente cookies met een geldigheid van maximaal 2 jaar

Meten van gebruikersbezoek (2)

Namen van cookies: gaClientId
Doel: Het gebruikersbezoek op Vlaanderen.be wordt via Google Universal Analytics op geanonimiseerde wijze gemeten om het informatieaanbod op Vlaanderen.be te optimaliseren.  De analytics cookies worden via de Global header en footer widget op Vlaanderen.be geplaatst. Google Analytics is zo ingesteld dat het IP-adres niet wordt verwerkt, noch gegevens worden gedeeld.
Websitewww.vlaanderen.be
Cookie(s) geplaatst door: Deze cookie wordt geplaatst via het Widgets-platform dat de global header en footer aanbiedt (widgets.vlaanderen.be) en niet rechtstreeks door Google.com. Het Widgets-platform maakt hiervoor gebruik van het Google analytics object om zelf ClientID's aan te maken.
Ontvanger(s) van de gegevens: Google
Geldigheid: permanente cookies met een geldigheid van maximaal 2 jaar

Reverse proxy

Naam van cookie: VOGANONUSER
Doel: de Reverse Proxy van de Vlaamse overheid plaats deze cookie op Vlaanderen.be om de goede uitvoering van de verzending van communicatie over een elektronisch communicatienetwerk van de Vlaamse overheid te verzekeren.
Website: vlaanderen.be
Cookie(s) geplaatst door: Vlaamse overheid
Ontvangers van de gegevens: Vlaamse overheid
Geldigheid: permanente cookies met een geldigheid van maximaal 24 uur