Waarom is dit belangrijk?

Door het versterken van het persoonlijke netwerk, komen (kwetsbare) mensen weer in hun kracht te staan en voelt men zich verbonden met anderen. Sociale isolatie wordt zo doorbroken. Verschillende burgerinitiatieven leggen zich toe op deze doelstelling en vormen een belangrijke pijler naast het professionele zorgaanbod. Tal van vrijwilligers zetten zich in voor deze initiatieven, en brengen mensen (opnieuw) samen in een informeel netwerk. Dat kan op individueel niveau, maar ook op wijk- en buurtniveau.

De verschillende burgerinitiatieven bundelden hun krachten, en richtten in samenwerking met de Vlaamse overheid BurgersAanzet op. Lokale besturen hebben zo één helder aanspreekpunt.

Wat kan het lokale bestuur doen?

Lokale besturen kunnen de samenwerking met deze burgerinitiatieven een plaats geven in hun lokale sociale beleidsplanning en zo de ondersteuning van kwetsbare personen op hun grondgebied versterken. Mensen hebben baat bij verbondenheid en contact, ook buiten de professionele zorgcontext.

Welke ondersteuning biedt de Vlaamse overheid?

Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ondersteunt BurgersAanzet, het samenwerkingsverband krachtgerichte en netwerkversterkende initiatieven.

BurgersAanzet kan het lokale bestuur adviseren met betrekking tot de inzet van deze burgerinitiatieven en hoe die een plaats kunnen krijgen binnen het lokaal sociaal beleid. Bovendien kan BurgersAanzet het lokale bestuur in contact brengen met concreet aanbod.

Waar vindt u meer info?

Via www.burgersaanzet.be verneemt u meer over het samenwerkingsverband en is contactinfomatie te vinden.