"Bethanië zorgt voor kinderen en jongeren met een gedragsprobleem of emotionele stoornis, sinds 1965", vertelt Walther Goossens. "In de voorbije decennia bouwde de organisatie een stevige inhoudelijke reputatie op, en ontwikkelde het innovatieve modules om de zorg voor onze doelgroep te verbeteren. Na een fusie met een andere zorgverstrekker (2005-2006) kende Bethanië een groei, en in 2012 werd het experiment Multfunctioneel Centrum (MFC) ingezet. De aandacht voor kernprocessen verdween toen even op de achtergrond, maar wordt sinds 2013 opnieuw verscherpt. Dat gebeurde na een uitgebreide bevraging van onze medewerkers, waaruit ‘ecologie’ als één van hun aandachtpunten kwam. In dat bredere perspectief is voeding als thema weerhouden om in de diepte opnieuw aan te pakken.

"Het is één van die processen waar met enige regelmaat ‘opmerkingen’ werden gemaakt. In 2014 voerden we een eenvoudige meting uit van het voedselverlies in de organisatie, en eind april 2014 deden we een eerste terugkoppeling."

En toen werd het stil...

"Het verlies was te groot, en te wijten aan een complex samenspel van factoren: communicatie, attitude, smaakbeleving, aankoopproces, enz. Tussen midden 2014 en vandaag zetten we met Bethanië telkens stappen in het opvoeren van efficiëntie en bewustwording. Vooral het proces van menu tot afval werd verkort en geoptimaliseerd. En we verbeterden ook de communicatie rond bezetting", gaat Walter verder. "Het leverde op dat we van 13% meeruitgaven in 2013 zijn geland op een overschot van 5% in 2016 op het voedingsbudget. De toenemende ethische reflex in de samenleving is ook inmiddels in de organisatie voelbaar."

"Het sterkt ons om rond het thema voeding nog meer in de diepte te gaan, door bijvoorbeeld met inspiratie van het VIGeZ op zoek te gaan naar handvaten om ook onze doelgroep mee op stap te nemen."