Regelgeving

Hieronder vindt u een overzicht van de basisregelgeving van het VIPA. 

Legende

  • BVR = besluit Vlaamse Regering
  • MB = ministerieel besluit
  • WVG = beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Decreet oprichting VIPA

Gecoördineerde tekst

Info
Decreet VIPA-bevoegdheden Gecoördineerde tekst Info
Decreet WVG - oprichting technische commissie brandveiligheid Gecoördineerde tekst Info
BVR procedureregels - procedure klassieke financiering en waarborg) Gecoördineerde tekst Info
BVR alternatieve financiering - procedure alternatieve financiering – geldig voor goedgekeurde dossiers ziekenhuizen, ouderen- en thuiszorgvoorzieningen en gehandicaptenvoorzieningen - aflopend Gecoördineerde tekst Info
BVR alternatieve faciliteringswaarborg - procedure alternatieve faciliteringswaarborg – geldig vanaf oktober 2013 voor goedgekeurde dossiers ziekenhuizen, ouderen- en thuiszorgvoorzieningen en gehandicaptenvoorzieningen – aflopend Gecoördineerde tekst Info
BVR alternatieve waarborg - procedure  alternatieve waarborg gold tot oktober 2013 voor goedgekeurde dossiers ziekenhuizen, ouderen- en thuiszorgvoorzieningen en gehandicaptenvoorzieningen - aflopend Gecoördineerde tekst Info
BVR alternatieve waarborg zonder subsidies - procedure alternatieve investeringswaarborg voor ouderenvoorzieningen die geen VIPA-investeringssubsidies aanvragen -aflopend Gecoördineerde tekst Info
BVR procedure subsidiëring infrastructuur ziekenhuizen Gecoördineerde tekst Info
BVR subsidiëring infrastructuur ziekenhuizen Gecoördineerde tekst Info
BVR subsidiëring uitrusting medisch-technische diensten ziekenhuizen Gecoördineerde tekst Info
Gecoördineerde wet ziekenhuizen en verzorgingsinrichtingen - federale wet erkenningsvoorwaarden ziekenhuizen en verzorgingsvoorzieningen Gecoördineerde tekst  
BVR Infrastructuurforfait woonzorgcentra en centra voor kortverblijf Gecoördineerde tekst Info
BVR Infrastructuurforfait personen met een handicap Gecoördineerde tekst Info
BVR Subsidiëring van projecten voor preventieve infrastructurele maatregelen rond agressie, vrijheidsbeperking of vrijheidsberoving in voorzieningen van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Gecoördineerde tekst

Info
BVR werking VIPA - concrete invulling decreet VIPA-bevoegdheden Gecoördineerde tekst Info
MB samenstelling coördinatiecommissie Gecoördineerde tekst Info
MB samenstelling waarborgcommissie ouderenvoorzieningen zonder VIPA-subsidies Gecoördineerde tekst Info
MB coëfficiënt - bepaalt jaarlijks coëfficiënt voor berekening gebruikstoelage alternatieve financiering – aflopend

2007
2008
2009
2010
2011

2012
2013
2014
2015