Het Vlaams Agentschap voor de Samenwerking rond Gegevensdeling tussen de Actoren in de Zorg (VASGAZ) wordt aangestuurd door een raad van bestuur. Deze is samengesteld uit vertegenwoordigers van de stakeholders. Enkele werkgroepen binnen het agentschap zullen zich dan bezig houden met specifieke thema’s, zoals de uitwisselbaarheid van zorggegevens of het gebruik van het netwerk om de sociale bescherming en de zorgverzekering te automatiseren. Je moet als burger dan geen tegemoetkomingen meer aanvragen. Ze worden automatisch toegekend.

Het decreet is een juridische verankering van de hele beweging die op vraag van de sector op gang is gekomen om zorggegevens goed, en vooral veilig, te kunnen delen.

Op 11 december 2010 was er de eerstelijnsconferentie gezondheidszorg, waar de Vlaamse overheid gevraagd werd om werk te maken van een netwerk voor de gegevensdeling in de zorg. Dat leidde begin 2012 tot een grote rondetafel van Flanders’ Care, waar vijfhonderd stakeholders uit de zorg een visietekst op de gegevensdeling in de zorg afleverden. Daarin werden de krachtlijnen van het decreet reeds uitgetekend. In 2014 werd het decreet goedgekeurd door het Vlaams parlement en sindsdien zijn belangrijke stappen gezet voor de uitvoering ervan.

Om de visietekst concreet te maken werd een tweede actieplan “Naar (e) Zorgzaam Vlaanderen 2014-2019” opgemaakt waarin heel wat projecten voorzien zijn waarbij de principes van de veilige gegevensdeling toegepast worden. Deze projecten sluiten ook aan bij het programma’s van Radicaal Digitaal van de Vlaamse overheid. Ook de ontwikkelingen en initiatieven uit het programma eGezondheid, waar we vanuit Vlaanderen actief aan bijdragen, zullen de gegevensdeling in de zorg faciliteren. Voor het overzicht verwijzen we naar de website van Flanders' Care of de website van eGezondheid.

Raad van Bestuur

De samenstelling van de Raad van Bestuur werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 18 november 2016 en gewijzigd op 10 maart 2017..

Voorzitter: Peter Raeymaekers

Voordragende groep Naam Voornaam
Voor de voorzieningen    
  DIDDENS Kristof
  RAEYMAEKERS Peter
  LIEGEOIS Erik
  AMPE Jan
  BEYL Evi
Voor de zorggebruikers    
  WEEGHMANS Ilse
  VANDORMAEL Dorien
  DECLERCK Lieve
  WILLEKENS Sophie
Voor de zorgverleners en hulpverleners die BINNEN voorzieningen werken    
  GRYP Stijn
  VAN GANSBEKE Hendrik
  WYFFELS Eric
  DELAETER Eric

Voor de zorgverleners en hulpverleners die BUITEN voorzieningen werken

   
  VOS Dirk
  VERTONGEN Willy
  VAN POTTELBERGH Herwig
  VAN DER LOOY Gretel
Voor de sociale partners    
  VANDER STEENE Wouter
  VAN HERCK Pieter
Voor de zorgkassen en de ziekenfondsen    
  DE SMET Frank
 

VERERTBRUGGEN

Patrick
  SCHELDEMAN Eddy
  VAN ROY Karin
  VAN STIJVOORT Els
Voor platform eHealth    
  ROBBEN Frank
Voor de Vlaamse Dienstenintegrator (VDI)    
  DE JAEGER Nathalie
Regeringscommissaris    
  DEWOLF Dirk
  VAN DER ELST Stijn
Gedelegeerd bestuurder    
  MOYKENS Karine
Experten    
  CORLUY Bert
  VEREECKEN Kevin

 

Goedgekeurde verslagen

Contact

Vlaams Agentschap voor Gegevensdeling door Samenwerking tussen Actoren in de Zorg

Koning Albert II-laan 35 bus 27

1030 Brussel

T 02 553 31 08

vasgaz@vlaanderen.be