Sociaal aan de slag met voedseloverschotten

Het doeboek “Sociaal aan de slag met voedseloverschotten” wil nieuwe initiatiefnemers helpen om hun project op het vlak van de sociale herbestemming van voedseloverschotten te realiseren. Het boek wil geen handleiding zijn maar geeft praktische tips en goede voorbeelden. Verder vertelt het waar men terecht kan voor ondersteuning.

Het boek Sociaal aan de slag met voedseloverschotten vindt u hier

Ieder Kind Telt

Deze publicatie ondersteunt organisaties en beleidsverantwoordelijken die op lokaal niveau werk (willen) maken van de aanpak van kinderarmoede. Het boekje biedt informatie en inspiratie voor die lokale actoren. Sinds 2010, het Europees Jaar van de strijd tegen armoede, zijn meer cijfers beschikbaar over de situatie van kinderen in armoede. Ze maken duidelijk hoe groot de nood is aan een integrale aanpak van het probleem.
Het methodiekenboek 'Elk Kind Telt' vindt u hier