De Vlaamse overheid streeft naar een inclusieve benadering van een toegankelijke samenleving. Dit betekent dat we bij elk aspect van de samenleving kijken hoe men ervoor kan zorgen dat de burgers zo maximaal en zo normaal mogelijk kunnen participeren. In de infrastructuur van welzijns- en gezondheidsvoorzieningen vertaalt dit zich onder andere in de fysieke toegankelijkheid van een gebouw, niet enkel voor de gebruikers, maar ook voor de bezoekers en het personeel van deze voorzieningen. 

Inspiratiebundels en -folders

Inspirerende bundels uitgebreid gedocumenteerd met beeldmateriaal.  Ook verkrijgbaar als praktische folders.

Beleid en regelgeving

Regelgeving toegankelijkheid, beknopt overzicht toepassingsgebied, quickscan, checklist, beleidsnota gelijke kansen, ...

Advies

​Het Vlaams expertisecentrum Inter helpt u toegankelijk bouwen met een bouwkundig toegankelijkheidsadvies van uw project.

Toegankelijkheid in GRO

Hoe welzijns- en gezondheidsvoorzieningen toegankelijk ontwerpen?