Actieplan Asbestafbouw
In heel wat gebouwen in Vlaanderen die vóór 2001 gebouwd zijn, komt asbest voor. De Vlaamse Regering wil Vlaanderen tegen 2040 volledig ‘asbestveilig’ maken. Dat betekent dat er enkel nog asbesttoepassingen in goede staat in onze leefomgeving aanwezig mogen zijn en dat al het risicovolle asbest veilig is weggenomen en opgeborgen.

Het actieplan Asbestafbouw streeft naar een versnelde verwijdering van asbesthoudende materialen die mogelijk asbestvezels vrijgeven:

  • Tegen 2034 moeten de meest risicovolle asbesttoepassingen worden weggenomen uit Vlaamse gebouwen en woningen. Bijvoorbeeld asbestcementen daken en gevels, en niet-hechtgebonden asbesttoepassingen.
  • Tegen 2040 moeten alle andere asbesttoepassingen in slechte staat verwijderd zijn.

Beide streefdata zijn alvast wettelijk verplicht voor publieke gebouwen.  De overheid heeft hier immers een voorbeeldfunctie.

Samenwerkingsprotocol Asbestveilige zorg
Ook in onze zorgvoorzieningen komt asbest voor. De OVAM zet, samen met 9 koepelorganisaties uit de zorg, de schouders onder de versnelde afbouw van asbest in de zorg. Hiervoor ondertekenden minister Zuhal Demir, OVAM en de koepelorganisaties uit de zorg op 12 september 2022 een 'Samenwerkingsprotocol Asbestveilige zorg'.

Ondersteuning en subsidies voor asbestverwijdering bij zorgvoorzieningen
OVAM biedt verschillende ondersteuningsmogelijkheden om asbest af te bouwen:

  • gratis actualisatie of verfijning van uw asbestinventaris, als dit nodig is
  • tot 50% tussenkomst in de kosten voor asbestverwijdering (hiervoor kunt u inschrijven op oproepen die OVAM periodiek lanceert)
  • gratis expertisebegeleiding en -bijstand door een asbestdeskundige

De vorige oproep voor gratis asbestverwijdering liep af op 29/10/2022 (volgende oproep nog niet bekend). Voor asbestinventarisatie, expertisebegeleiding en bijstand bij asbestincidenten kunt u doorlopend een aanvraag indienen.

Naar een asbestveilig Vlaanderen in 2040
Op de website van OVAM vindt u meer info over: