Wat is het doel, de doelgroep en welke gegevens zijn opgenomen?

De Rechtenverkenner wil maatschappelijk werkers en zorgverleners informeren over de sociale rechten vanuit de federale, Vlaamse, provinciale en lokale overheid. De Rechtenverkenner wil dus een overzicht geven en duidelijk maken wanneer, hoe en waar elk recht aangevraagd kan worden. Door dit overzicht worden rechten beter toegankelijk, wat burgers beter in staat kan stellen om een menswaardig bestaan te leiden en volwaardig deel te nemen aan de samenleving.  

 

Waarom vind ik de rechten uit mijn gemeente niet terug in de Rechtenverkenner?  

De Rechtenverkenner wordt voor de lokale rechten gevuld door informatie die de lokale besturen zelf ingeven in de zogenaamde Lokale Producten- en Dienstencatalogus LPDC. Als u geen lokale rechten terugvindt voor uw gemeente, is dat omdat uw gemeente de eigen sociale rechten nog niet heeft ingegeven in de LPDC. Wij raden u in dat geval aan contact op te nemen met uw lokaal bestuur. 

 

Waarom vind ik thuiszorg, thuisverpleging, ... niet terug in de Rechtenverkenner?  

Thuiszorg en thuisverpleging zijn (betalende) dienstverleningen, eerder dan ‘sociale rechten’. Het is een aanbod dat een bepaalde organisatie heeft. Deze organisaties en hun aanbod vindt u wel terug in www.desocialekaart.be.  

U vindt in de Rechtenverkenner wél rechten die met deze organisaties en dienstverlening te maken hebben: de financiële tegemoetkomingen door de hulpkas of mutualiteit voor de diensten die de thuisverzorgende of thuisverpleging uitvoert.  

 

Ik denk dat er een recht ontbreekt in de Rechtenverkenner. Wat kan ik doen?  

U kunt een mailtje sturen naar rechtenverkenner@vlaanderen.be waarin u ons meer informatie geeft over het recht dat volgens u ontbreekt. Vervolgens gaan wij daarmee aan de slag en bekijken we of we uw voorstel kunnen opnemen.  

 

Ik merk dat er een fout staat in een recht dat ik op de Rechtenverkenner heb gevonden.  Ik merk dat een recht dat ik op de Rechtenverkenner heb gevonden, niet meer bestaat.  

U kunt onderaan de pagina van het recht feedback geven. Deze feedback wordt dan gelezen en verwerkt.  

 

Wie kan ik contacteren om het recht dat ik heb gevonden, aan te vragen?  

De stappen die u moet doorlopen om een recht aan te vragen, staan bij ‘Procedure’. Hier staan soms ook al contactgegevens in, gezien het mogelijk is dat u verschillende diensten moet contacteren. Staan hier nog geen gegevens tussen, dan vindt u onderaan elke pagina van een recht de contactgegevens.