Gearchiveerd nieuws

Heeft uw voorziening een energiescan laten uitvoeren door het Vlaams Energiebedrijf (VEB) en gefinancierd door het VIPA? Schrijf u dan in op deze 8ste oproep en vraag klimaatsubsidies aan voor de energiebesparende maatregelen die u wilt uitvoeren.

De bouwindex 2022 voor de VIPA-sectoren bedraagt 2,01480. 

Omwille van capaciteitsproblemen kan het VIPA vanaf 1/10/2021 tot eind dit jaar niet ingaan op vragen tot vooroverleg voor een aanvraag voor VIPA-betoelaging. 

Pagina's