VIPA investeert in nieuw ziekenhuis van UZ Gent

Het Universitair Ziekenhuis Gent kan voor de nieuwbouw van zijn ‘Project U’ rekenen op een jaarlijkse Vlaamse investeringssteun van 24,7 miljoen euro. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits vandaag aangekondigd tijdens een bezoek aan de campus, waarbij de minister de maquette van het nieuwe ziekenhuis onthulde

“Ziekenhuizen die belangrijke bouwwerkzaamheden op touw zetten, moeten aan de Vlaamse Regering een masterplan voorleggen. Als dat goedgekeurd wordt, kunnen ze rekenen op een strategisch forfait. Dat is een jaarlijks bedrag voor de dekking van de kosten die gepaard gaan met de geplande nieuwbouw. In Gent ondergaat de site van het Universitair Ziekenhuis de volgende jaren een ware metamorfose. Centraal op de campus komt een nieuw, innovatief ziekenhuisgebouw, een plek waar de patiënten de beste zorg krijgen, waar het aangenaam werken is voor de vele medewerkers en met ruimte voor onderwijs en onderzoek. Daarbovenop komen er onder meer wandel- en fietspaden en groene ontmoetingsplekken.” Hilde Crevits

Dit masterplan past ook in het regionaal zorgstrategisch plan van het Ziekenhuisnetwerk Gent, het netwerk van ziekenhuizen waartoe het UZ Gent behoort.

UZ Gent
In Gent komt er een totaal nieuw hoofdgebouw op de bestaande campus aan de Corneel Heymanslaan, in een aangename, toegankelijke en groene omgeving. Elke dienst krijgt er een logische plek en een helder stratenplan legt de verbinding tussen alle afdelingen. Een nieuw gebouw voor radiotherapie, urgentiepsychiatrie en energiebeheer sluit aan op dit hoofdgebouw en zorgt zo mee voor centralisatie, comfort voor patiënten en werkefficiëntie. De bundeling van alle logistieke activiteiten in een nieuw logistiek gebouw draagt bij tot een groenere, rustigere campus. 

Project U besteedt ook veel aandacht aan duurzaamheid en een betere mobiliteit. Voor de meer dan 6.700 medewerkers wil het nieuwe ziekenhuis vooral een aangename werkplek zijn. De allereerste voorbereidende werken zijn in maart gestart.

Het project zal in totaal 1,6 miljard euro kosten, waarvan de Vlaamse overheid in totaal 1 miljard betoelaagt. De start van de bouwwerken aan het hoofdgebouw is voor volgend jaar voorzien. Om de drie bovenvermelde nieuwbouwontwerpen van het plan te realiseren, kan het UZ Gent rekenen op 24,7 miljoen euro aan strategische forfaitsteun. Dat bedrag wordt jaarlijks uitbetaald vanaf het jaar van de ingebruikname en geldt voor onbepaalde duur. Het is gebaseerd op de activiteiten van het ziekenhuis zoals die beschreven zijn in het aanvraagdossier.

Prof. dr. Eric Mortier, gedelegeerd bestuurder UZ Gent: “Met Project U bouwen we het ziekenhuis van de toekomst. De volledige realisatie van ons ambitieuze bouw- en verbouwproject zal zo’n 20 jaar in beslag nemen. In 2029 willen we het grootste deel van de nieuwbouwfase afronden, om dan verder te gaan met een grote verbouwgolf. We zijn verheugd dat de Vlaamse overheid ons project naar waarde weet te schatten. De toegekende steun brengt ons een belangrijke stap vooruit.”

Meer info over Project U: projectu.uzgent.be 

Categorie: 
VIPA - duurzaam bouwen - financiering