Sociaal werk in de kijker: conferentie, tentoonstelling en fotoboek

Op 24 mei 2018 vindt de eerste sociaalwerkconferentie plaats in Brussel. Dit is hét evenement voor sociaal werkers, studenten sociaal werk en iedereen die vanuit het werkveld bij het sociaal werk betrokken is. In de aanloop naar de conferentie stelt fotograaf Philippe Swiggers van 4 mei tot 3 juni de unieke fotoreeks 'TROTS' tentoon in het Museum Dr. Guislain te Gent. TROTS gaat gepaard met de uitgave van een fotoboek van Philippe Swiggers, met teksten van Erik Vlaminck en Bert Lambeir. 

Eerste sociaalwerkconferentie

Sociaal werkers zijn actief in zowat alle levensdomeinen cultuur, welzijn, gezondheid, onderwijs, huisvesting, justitie, arbeid. Al deze sociaal werkers voelen zich verbonden door de internationale definitie van sociaal werk die onder meer het realiseren van mensenrechten en sociale rechtvaardigheid als uitgangspunt neemt. Onze steeds complexer wordende en globaliserende samenleving daagt het sociaal werk uit om dit uitgangspunt steeds terug in de praktijk waar te maken.

In een voorbereidend traject formuleerden een groep van  120 praktijkwerkers uit diverse sectoren de krachtlijnen voor het sociaal werk. Op deze unieke conferentie die voor de eerste keer in Vlaanderen wordt georganiseerd worden de krachtlijnen voor een sterk sociaal werk gepresenteerd. In workshops gaan we het debat aan over uitdagingen zoals vermaatschappelijking, vermarkting, de strijd tegen onderbescherming, diversiteit en veiligheid. Hoe kan het sociaal werk in deze context krachtige praktijken neerzetten? Op deze sociaalwerkconferentie zullen aanbevelingen voor beleid, onderzoek en opleiding geformuleerd worden.

De conferentie is overigens geen eindpunt. Het enthousiasme en de overtuiging dat een dergelijke reflectie een absolute meerwaarde en stimulans is, vraagt om opvolging.

Fototentoonstelling en boek

In aanloop naar de conferentie werden foto’s gemaakt die het sociaal werk kenmerken. Ze tonen het ware gelaat van de sociaal werker die de kwetsbare mens in de ogen kijkt. Fotograaf Philippe Swiggers zocht sociaal werkers in Vlaanderen op tijdens hun werk en fotografeerde hen in hun doen en laten. De betekenis van 'het sociale', het belang van authentieke interactie voor sociaal werk legde hij met zijn lens vast. Zo toont hij de waardevolle plek die sociaal werk in onze huidige samenleving vaak onzichtbaar inneemt. De foto’s worden tentoongesteld onder de naam TROTS in het museum Dr. Guislain in Gent.

‘Ik heb de indruk dat we een echt gesprek hebben.’ ‘Waarom?’ ‘Ik trap op uw tenen. Gij trapt op mijn tenen. En toch blijven we zitten.’ Erik Vlaminck

TROTS verwijst naar datgene wat ieder mens, ook de meest kwetsbaren, als laatste houvast heeft en wat voor de sociaal werker altijd weer een aanknopingspunt is. TROTS verwijst ook naar de uitnodiging aan de sociaal werker om zijn eigen dagelijkse menselijke handelen naar waarde te schatten. Tot slot is TROTS een appel aan de welvaartsamenleving om te beseffen dat het sociaal werk een wezenlijke bijdrage levert aan het welzijn van alle burgers en dus aan die samenleving in haar geheel.

TROTS gaat gepaard met de uitgave van een fotoboek van Philippe Swiggers, met teksten van Erik Vlaminck en Bert Lambeir. TROTS is een samenwerking tussen Museum Dr. Guislain, Departement Welzijn, Volksgezondheid & Gezin en Uitgeverij Vrijdag.

Meer info en het volledige programma van de conferentie vind je hier. 

Praktische info over de tentoonstelling vind je op de website van het Museum Dr. Guislain.