Ontvankelijke aanvraag omgevingsvergunning verplicht bij VIPA-aanvraag

Voorzieningen in de klassieke betoelagingsprocedure die een VIPA-aanvraag willen indienen, moeten hieraan vanaf nu direct een bewijs van een ontvankelijke aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning of de omgevingsvergunning voor het project toevoegen. Zo wil het VIPA ervoor zorgen dat deze omgevingsvergunning effectief in orde is als het VIPA het aanvraagdossier voor VIPA-betoelaging goedkeurt. Dit bevordert een vlottere afhandeling van het subsidiedossier en komt zo ook het verloop van het bouwproces ten goede.

Meer info:

Categorie: 
VIPA