Meer weten over energiebesparende maatregelen, klimaatsubsidies, Green Deal Zorg, ...?

Webinar Zorgnet-Icuro 'Energiebesparende maatregelen en subsidiemogelijkheden' 

Zorgnet-Icuro organiseert samen met het VEB een webinar 'Energiebesparende maatregelen en subsidiemogelijkheden' over volgende thema's:

 • De VIPA-subsidiemogelijkheden voor energiescans en energiebesparende maatregelen
 • Het VEB-aanbod om energiebesparende maatregelen te realiseren
 • Het VEB-aanbod voor de aankoop van zonnepanelen

Wanneer?

 • Maandag 12/09/2022 van 12u tot 13u30

Waar?

 • Online via TEAMS

Inschrijven?

​Opleidingsvierdaagse VVSG 'Beheers je energiefactuur en behaal je klimaatdoelen!'

VVSG organiseert de vierdaagse opleiding 'Beheers je energiefactuur en behaal je klimaatdoelen!'

Programma

 • DAG 1 (15/9):
  Vanuit toegespitste kaders en regelgeving komen we snel tot de essentie hoe deze (dwingende) doelstellingen te monitoren a.d.h.v. relevante indicatoren voor essentiële gebouwprestaties.  
 • DAG 2 (27/9): 
  Met de basics van gebouwprestaties en -indicatoren achter de kiezen, duiken we in een 1e pakket van acties en rollen die een actief gebouw- en energiebeheerder kan opnemen. Deze sessie focust op “snelle maatregelen met snelle resultaten”.
 • DAG 3 (6/10): 
  Opgewarmd door de eerder korte termijnwins van dag 2, bijten we ons vast in de structurele en lange-termijnwinsten én bijkomende inspanningen om 2050 doelstellingen op meest optimale manier te behalen. 
 • DAG 4 (25/10): 
  Welke instrumenten, bestekken, raamovereenkomsten en beproefde processen en routekaarten zijn voor en door lokale besturen ter beschikking. 

Doelgroep

 • Lokale besturen, medewerkers patrimonium, facility, energie, klimaat. 

Waar?

 • Het Achterhuis, Diksmuidestraat 41, 9000 Gent

Wanneer?

 • Donderdag 15 september 2022 van 9u30 tot 16u00
 • Dinsdag 27 september 2022 van 9u30 tot 16u00
 • Donderdag 6 oktober 2022 van 9u30 tot 16u00
 • Dinsdag 25 oktober 2022 van 9u30 tot 16u00

Inschrijven

Symposium VERSO 'Op weg naar de Green Deal Duurzame Zorg'

Wil jij je organisatie duurzamer maken en zoek je daarvoor inspiratie en partners?
Schrijf je dan nu in op het symposium ‘Op weg naar de Green Deal Duurzame Zorg’ dat VERSO i.s.m. o.a. het VIPA organiseert.

Het symposium biedt je:

 • informatie over de thema’s van de Green Deal
 • een stand van zaken van de Green Deal
 • inspiratie voor effectieve deelname aan de Green Deal in 2023

Waar?

 • VAC Dirk Boutsgebouw, Diestsepoort 5, 3000 Leuven
  (naast het NMBS-station van Leuven, rechts van de hoofdingang en het busstation)

Wanneer?

 • Vrijdag 18 november 2022 van 9u30 tot 16u

Attest vorming milieucoördinator

 • De deelname aan dit  symposium geldt voor de milieucoördinator als 4 uur bijscholing vermeld in artikel 41 van het VLAREL en in artikel 4.1.9.1.2, §2, 1°, d) van titel II van het VLAREM. U kunt alvast dit 'attest permanente vorming' invullen en laten ondertekenen op het symposium zelf. 
Categorie: 
VIPA - duurzaam bouwen - financiering - gezonde zorginfrastructuur