Lerend netwerk GRO

Het Facilitair Bedrijf ontwikkelde de tool GRO om een integraal ambitieniveau van duurzaamheid in je project te implementeren. Een eenduidig instrument maar soms is de concrete toepassing tijdrovend. Als architect of opdrachtgever kan het een uitdaging zijn om GRO toe te passen in je projecten.

VIBE organiseert in samenwerking met VIPA, archipelago architects en Bureau Bouwtechniek daarom vanaf maart 2024 de 3e editie van het lerend netwerk GRO. In dit lerend netwerk begeleiden we jou bij de toepassing van GRO in je projecten.

Op regelmatige basis wissel je tijdens deze 4 sessies praktische informatie, kennis en ervaringen uit met de andere deelnemers. Zo kan jij GRO efficiënt toepassen in jouw toekomstige projecten. Dit lerend netwerk geeft je een introductie op GRO dus een uitvoerige kennis over de tool is geen basisvereiste.

Door de interactieve wijze waarop we werken, leer je van elkaar. Je hoort het verhaal van experts en professionals die in verschillende fasen aan het bouwproject werken. Deze praktische werkvorm garandeert dat jij meteen met de inzichten aan de slag kan. Zo realiseer jij zonder enige twijfel jouw ambitieuze project.

Wanneer? 

  • 21/03/2024, 9u30-12u30: Algemeen kader en analyse
  • 18/04/2024, 13u30-16u30: Ambities en haalbaarheid + toepassing in de zorgsector (VIPA)
  • 30/05/2024, 9u30-12u30: Opvolging, bewijsvoering en nazicht
  • 27/06/2024, 9u30-12u30: Wedstrijden en aanbesteding

NOOT: max. 20 deelnemers!

Waar?

  • Maria-Elisabeth Belpaire gebouw, Simon Bolivarlaan 17, 1000 Brussel

The way to GRO!

Meer info vind je op de website van VIBE.

Categorie: 
VIPA - duurzaam bouwen - gezonde zorginfrastructuur