Gratis webinar 'Ventilatieaudit' voor de zorg en welzijn op 28/09/2023

Wil je snel inzicht krijgen in de kwaliteit van de ventilatievoorzieningen in je gebouw? Sinds kort kan je hiervoor een beroep doen op de dienst ‘ventilatieaudit’ van het VEB. Het studiebureau analyseert in opdracht van het VEB de ventilatievoorzieningen en maakt hiervan een overzichtelijk rapport met aanbevelingen die je vervolgens kan raadplegen in Terra. Je kan beroep doen op de raamcontracten van het VEB voor de vervanging van jouw ventilatiesysteem of het uitvoeren van andere maatregelen als nodig. De ventilatieaudit maakt deel uit van de one stop shop energiescans van het VIPA als uitbreiding op de energiescans, en maatregelen uit een ventilatieaudit kunnen in aanmerking komen voor VIPA klimaatsubsidies of een renteloze energielening.

Op 28 september lichten we de Ventilatieaudit nader toe in een gratis webinar. Schrijf hier in.

Meer info vind je ook op de website van het VIPA.

Categorie: 
VIPA - duurzaam bouwen - gezonde zorginfrastructuur