Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin trekt het zich aan! #iktrekhetmijaan

Vandaag gaat de #iktrekhetmijaan campagne, vroeger beter bekend als Dikketruiendag, van start. Ze omvat alle herkenbare, haalbare en betekenisvolle klimaatinspanningen van scholen, bedrijven, organisaties en (lokale) overheden. Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) steunt deze campagne en registreerde zich ook als deelnemer. Naast het opzetten van verschillende interne klimaatacties, ondersteunt en ontwikkelt het departement ook heel wat initiatieven om welzijns- en zorgvoorzieningen energie-efficiënter en duurzamer te maken. De campagne loopt van 9 tot 19 februari 2023 en moedigt iedereen aan om tijdens die periode hun klimaatinspanningen in de kijker te zetten.  

Het Departement WVG doet heel wat inspanningen om haar eigen werknemers en de zorg- en welzijnssector te sensibiliseren en te ondersteunen wanneer het gaat over het klimaat.  

“Inzetten op duurzame mobiliteit van onze werknemers en hybride werken is daar een voorbeeld van. Als Vlaamse overheid staan we daar al heel ver in, maar als departement geloven we dat we nog extra inspanningen kunnen leveren. Ik ben dan ook erg trots dat het Departement WVG erkend is als Baanbrekende Werkgever 2023, zegt Karine Moykens, secretaris-generaal van het Departement WVG. 

Het departement zet ook mee haar schouders onder de Green Deal Duurzame Zorg. De gezondheidszorg wordt geconfronteerd met de effecten van klimaatverandering op de gezondheid van mensen. Maar de zorgsector heeft zelf ook invloed op het milieu en het klimaat. Een vicieuze cirkel die de Green Deal Duurzame Zorg wil verbreken. Het is een oproep aan iedereen binnen de brede sector – van onthaalouder tot ziekenhuis – om zich te engageren tot het uitvoeren van concrete, duurzame acties, aangepast aan de eigen mogelijkheden. De Green Deal Duurzame Zorg gaat van start tijdens het kick-off moment op 15 maart. De Green Deal en de bijhorende engagementen duren drie jaar.  

Klimaatsubsidies via gratis energiescans  

Daarnaast biedt het departement ook heel wat handvaten aan zorgvoorzieningen waarmee ze zelf actief aan de slag kunnen gaan.  

Zo biedt het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) - deel van het Departement WVG - via het Vlaams Energiebedrijf (VEB) gratis energiescans aan voor bestaande gebouwen. Voorzieningen die deze energiescan laten uitvoeren, engageren zich hierdoor om de bijhorende maatregelen die zichzelf binnen de vijf jaar terugverdienen, effectief uit te voeren. Welzijns- en zorgvoorzieningen kunnen ook een beroep doen op klimaatsubsidies. Daarmee kunnen ze maatregelen uit de energiescan met een langere terugverdientijd uitvoeren.  

In de tot nu toe 1.851 uitgevoerde energiescans werden 16.695 besparingsmaatregelen berekend. Voor zo’n 2.500 van deze maatregelen werden intussen klimaatsubsidies aangevraagd en verkregen. De uitvoering van deze maatregelen zorgt jaarlijks voor ca. 24.000 ton minder CO2-uitstoot en een besparing van 5 miljoen euro per jaar voor de voorzieningen. Dat is toch wel wat als je weet dat er door 1 ton CO2-uitstoot zo’n 3 m3 aan poolijs smelt en de voorzieningen elke bespaarde euro op een andere manier kwalitatief zullen inzetten.

Tevreden gebruikers energiescans getuigen op nieuwe webpagina  

Al 1.212 welzijns- en zorgvoorzieningen lieten via VIPA en het Vlaams Energiebedrijf (VEB) een gratis energiescan uitvoeren. Dat is voorlopig 14% van de voorzieningen. VIPA bundelt hun ervaringen op een webpagina die vandaag gelanceerd wordt. De getuigenissen tonen aan dat heel wat voorzieningen de voorbije jaren actie ondernomen hebben. Acties waarvan de voorzieningen ook rechtstreeks de vruchten geplukt hebben.  

VIPA wil de sector daarom blijven motiveren om verdere stappen te zetten op weg naar duurzamere gebouwen en hoopt zo naar 30% te gaan.  Ze willen welzijns- en zorgvoorzieningen optimaal ondersteunen en een voorbeeldrol opnemen in de noodzakelijke klimaattransitie.  

Wie ook een gratis energiescan van zijn gebouwen wenst, kan zich inschrijven via het Vlaams Energiebedrijf (VEB). 

Meer info over de #iktrekhetmijaan campagne op www.iktrekhetmijaan.be. 

Categorie: 
Persberichten - Algemeen