COVID-19 attestering brandveiligheid

De Vlaamse Regering heeft op 8/05/2020 een besluit goedgekeurd dat de aanpassingen van de administratieve procedures en termijnen voor de voorzieningen en -diensten binnen Welzijn, Volksgezondheid en Gezin voorziet, naar aanleiding van de vastgestelde knelpunten als gevolg van de CORONA-pandemie.

Voor brandveiligheid behandelt het besluit de aangepaste termijnen voor de administratieve procedures voor attestering van de ouderenvoorzieningen en de ziekenhuizen. De termijnen opgenomen in de normen zelf (bvb. periodieke keuringen) werden niet aangepast.

Voor de andere sectoren met specifieke regelgeving brandveiligheid (kinderopvang en psychiatrische verzorgingstehuizen) is besloten dat een aanpassing van de regelgeving of termijnen niet nodig is.

Meer info vindt u in de rubriek 'Brandveiligheid'

Categorie: 
VIPA - brandveiligheid