Rechtenverkenner en de Sociale Kaart zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

- Rechtenverkenner biedt een overzicht van sociale rechten die worden aangeboden.

- De Sociale Kaart verzamelt de gegevens van organisaties, zoals naam, contactgegevens, openingsuren, aanbod enz. 

Sociale rechten worden aangeboden door organisaties die meestal in de Sociale Kaart terug te vinden zijn. 

Bij de lancering van Rechtenverkenner zal deze link ook zichtbaar worden: voor de contactgegevens bij het merendeel van de rechten zal gelinkt worden naar de overeenkomstige informatiepagina in de Sociale Kaart, op voorwaarde dat deze bestaat en actueel en dus correct is.

Dit is meteen ook een warme oproep naar lokale besturen die hun sociale rechten invoeren om ook hun informatie in de Sociale Kaart goed te controleren. 

 

  • 7/6/2024: Uitnodiging voor de online RV-cafés

Alle 300 Vlaamse steden en gemeenten kregen een mailtje om deel te nemen aan de online RV-cafés die deze zomer plaatsvinden. Het doel van deze momenten is om praktische vragen over Rechtenverkenner en het invoeren van rechten te stellen. Daarnaast is het ook een kans om andere lokale besturen te ontmoeten en te bespreken hoe zij het invoeren van sociale rechten aanpakken.

 

  • 1/6/2024: Lancering Rechtenverkenner: 10 september 2024

Op 10 september komt de nieuwe Rechtenverkenner online. Hier is een lang ontwikkelproces aan vooraf gegaan, waarbij we met de feedback van 135 testers uit het werkveld rekening hielden.