Nee, eenzaamheid valt niet op, je herkent het aan kleine signalen. Ontdek de signalen en vind hier tips waarmee jij eenzaamheid aanpakt.

Samen tegen eenzaamheid: klein gebaar, grote impact

Help je mee aan het creëren van een warme, verbonden gemeenschap?

Eenzaamheid aanpakken begint met eenvoudige, liefdevolle gebaren. Of het nu gaat om een vriendelijk 'hallo', een telefoontje naar een oude bekende, of het buitenzetten van de vuilnisbak voor de buurman – elk gebaar telt!

Samen kunnen we bruggen bouwen, harten verwarmen en eenzaamheid aanpakken. Maak jij samen mee het verschil?

Hoe herken je eenzaamheid bij mensen?

Het is niet omdat iemand alleen is dat hij/zij eenzaam is. Niet iedereen die alleen is, voelt zich eenzaam. Sommige mensen wensen bewust meer rust of nemen afstand van het drukke sociale leven om hen heen. En omgekeerd: niet iedereen die zich eenzaam voelt, is alleen. Mensen die zich eenzaam voelen ervaren een verschil tussen de gewenste sociale relaties en de sociale relaties die ze hebben.  Eenzaamheid is ook voor iedereen anders. Het is een van de meest individuele emoties die je kunt hebben. Net dat maakt het moeilijk om hulp te bieden. Er zijn wel een aantal signalen die kunnen wijzen op eenzaamheid:

 • Lichamelijke signalen: Vermoeidheid, hoofdpijn, verhoogde stressreacties zoals zenuwtrekjes, onverzorgd uiterlijk, etc.
 • Psychische signalen: Negatief zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, verdriet, gevoel van zinloosheid, etc.
 • Sociale signalen: Weinig sociale contacten, gebrek aan sociale steun, weinig bezoek, etc.
 • Gedragsmatige signalen: Verminderde zelfzorg, weinig sociale vaardigheden, vermijden van activiteiten, verslavingen, afstandelijk gedrag, etc.

Ken je iemand die eenzaam is? Ontdek hoe u zelf kunt helpen.

Als je signalen van eenzaamheid bij anderen opmerkt , kan je zelf al het verschil maken. Spreek hen aan en maak eenzaamheid bespreekbaar. Dit kan door:

 • Kleine gebaren: Zeg goeiendag, bel een vriend op, help een buur. Kleine acties kunnen een groot verschil maken.
 • Verbindend gesprek: Start een open en eerlijk gesprek, pols naar gevoelens zonder direct over eenzaamheid te spreken. Sluit positief af; het doel is niet altijd het oplossen van problemen, maar het bieden van steun.
 • Doe samen een activiteit: Bedenk samen activiteiten of zoek naar mogelijkheden voor vrijwilligerswerk.
 • Ontdek de buurt samen: Onderzoek lokale initiatieven zoals bibliotheken, buurthuizen, wandelgroepen, sportgroepen, enz.
 • Professionele hulp: Verwijs bij behoefte aan meer informatie naar professionele hulpverlening. Als onderdeel van onze inzet om eenzaamheid aan te pakken, werken we samen met diverse partners die een waardevolle rol spelen in het ondersteunen en begeleiden van mensen. Deze partners spelen een cruciale rol bij het bieden van ondersteuning, begeleiding en informatie aan hen die eenzaamheid ervaren.
  Ook jij kan hier terecht met je vragen of voor bijkomende hulp als je vermoedt dat je met een situatie van eenzaamheid te maken hebt.

Huisarts

 • Kan je doorverwijzen naar diensten die kunnen helpen;
 • Kan helpen met gezondheidsklachten bij eenzaamheid.

WAT WAT

WAT WAT geeft informatie over psychisch welzijn voor jongeren, in een duidelijke taal

AWEL

Je kan er als jongere gratis en anoniem terecht met al je problemen en bezorgdheden. 

Tele-onthaal

Je kan er terecht om te praten over wat jou bezighoudt.

Zelfmoordlijn

Wanneer je op zoek bent naar hulp bij duistere gedachten. Elk gesprek is anoniem en gratis.

CAW

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk luistert naar al je vragen over eenzaamheid

OverKop-huizen

In een OverKop-huis kan je als jongere tot 25 jaar gewoon binnen en buiten lopen en allerlei leuke activiteiten doen. Het is een veilige plek waar je ook een luisterend oor vindt en beroep kan doen op professionele therapeutische hulp.

Trefpunt Zelfhulp

Helpt je bij het zoeken naar lotgenotengroepen en mensen te vinden om je ervaringen te delen.

Rouw en Verlies Vlaanderen

Je  kan er terecht voor hulp na het verlies van een dierbare

Hoplr

Een online buurtnetwerk dat buren met elkaar verbindt

Helpper

Een platform dat buren met elkaar verbindt die hulp zoeken en hulp bieden

Buddywerking

Een buddywerking brengt een vrijwilliger in contact met een persoon met psychische moeilijkheden. Handig als je moeilijk contacten legt met anderen of je sociaal netwerk wil vergroten.

Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk

Voor als je op zoek bent naar vrijwilligerswerk

Sociaal Cultureel Volwassenwerk

In het Sociaal Cultureel Volwassenenwerk worden heel wat praktijken opgezet en ondersteund. Hierin staan ontmoeting, niet-formeel en informeel leren, gemeenschapsvorming en maatschappelijk engagement centraal. Voorbeelden van zo’n praktijken zijn: oude en nieuwe Vlamingen die samen aan tafel gaan om elkaar beter te leren kennen, samen tuinieren in een samentuin, e.a.

Zorgzame buurten

Stimuleert buren om elkaar te helpen op kleine schaal en waakzaam te zijn voor elkaars noden en problemen.

Centra Geestelijke Gezondheidszorg

Gespecialiseerde zorg bij psychische problemen

Tejo

TEJO biedt gratis en anoniem therapeutische begeleiding aan jongeren tussen 10 en 20 jaar. Je kan er terecht voor een gesprek of een kortdurende begeleiding bij een vaste professionele therapeut.

Lokale dienstencentra

De lokale dienstencentra werken aan de versterking van het sociaal netwerk van hun gebruikers en versterken de sociale cohesie in de buurt.

Samen maken we het verschil tegen eenzaamheid!

Campagnemateriaal

Video's

video oude man aan raam

video vrouw achter raam waarop tekst eenzaam verschijnt

Student achter raam met stickers eenzaam en extra eenzaam