Op welke manier zal er gezorgd worden dat de ervaring van het ene GBO meegenomen kan worden naar een ander GBO?

De regionale beleidsmedewerkers van de afdeling Welzijn en Samenleving hebben een overzicht over de methodieken en tools die in de diverse samenwerkingsverbanden tot stand komen en kunnen vanuit dit helikopteroverzicht de opgedane ervaringen delen met alle de verschillende projecten GBO.

Er worden regionale ontmoetingsdagen georganiseerd om ervaringen tussen de verschillende GBO projecten uit te wisselen en expertise aan te reiken.

Welk platform kunnen we gebruiken voor het uitwisselen van methodieken of tools?

De regionale beleidsmedewerkers van de afdeling Welzijn en Samenleving hebben een goed overzicht over de methodieken en tools die in de diverse samenwerkingsverbanden tot stand komen en kunnen vanuit dit helikopteroverzicht de opgedane ervaringen delen met alle GBO’s.

Abonneren op RSS - Tools