Hoe gaan de Huizen van het Kind en het GBO zich tot elkaar verhouden?

Welzijn en gezondheid hebben veel raakvlakken, bestaat door de creatie van deze entiteiten niet het risico dat er opnieuw versnippering ontstaat en naast elkaar gewerkt wordt?

Het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) en de Huizen van het Kind delen enkele basisprincipes, waaronder:

Hoe verhouden de eerstelijnszones en het GBO zich tot elkaar verhouden?

ELZ als geografische afbakening

De eerstelijnszone is de geografische afbakening waarin meerdere lokale besturen samen met de andere kernpartners van het GBO en de basis- en faciliterende actoren het samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal ondersteunen. Samen met andere partners binnen de eerstelijnszone worden randvoorwaarden gecreëerd om tot een goede ontwikkeling van de functies en werkingsprincipes van het GBO te komen. Het lokaal bestuur voert de regie over het GBO, al dan niet in samenwerking met andere lokale besturen.

Abonneren op RSS - GBO t.o.v.  andere beleidsdomeinen