Worden de doelgroepen betrokken bij het realiseren van het samenwerkingsverband GBO?

Er wordt de nadruk gelegd op het feit dat de ontwikkeling van het samenwerkingsverband GBO via een participatief traject moet verlopen. Dat betekent dat bij de uitwerking van het project in alle fasen mensen uit de doelgroep betrokken worden bij de keuzes die in het project worden gemaakt. Dit vinden we belangrijk omdat de doelgroep de drempels die er zijn het best kent en dat daarom de keuzes die gemaakt wordt in het samenwerkingsverband GBO ook het best zullen aansluiten bij de noden van de doelgroep.

Waarom wordt de nadruk gelegd op generalistisch werken?

Net als andere sectoren heeft het welzijnswerk zich de laatste decennia ontwikkeld tot meer specialisatie. Ondertussen groeit het besef dat deze evolutie zijn keerzijde heeft. Enerzijds zorgt deze specialistische benadering ervoor dat niemand nog oog heeft voor het geheel en de samenhang van problemen. Soms gaat daardoor energie verloren, omdat er geen rekening mee gehouden wordt dat er eerst ook op andere vlakken vooruitgang moet worden geboekt.

Is het geïntegreerd breed onthaal (GBO) een fysieke toegangspunt?

Uiteraard hebben de diensten maatschappelijk werk, de OCMW’s en de CAW’s op dit moment ook een fysieke locatie waar mensen met welzijnsvragen langs kunnen gaan. Het samenwerkingsverband GBO heeft niet als doelstelling om te fusioneren tot één toegangspunt voor onthaal van mensen met welzijnsvragen. Het is wel de bedoeling dat elke dienst, welk zijn begeleidingsaanbod ook is, zich profileert als een algemeen breed onthaal voor alle welzijnsvragen.

Abonneren op RSS - Algemeen