Gebouwelementen en bouwmaterialen zijn verantwoordelijk voor 10 tot 30% van de  totale impact op het leefmilieu en het klimaat. Doorheen heel hun levenscyclus, van bij de ontginning van grondstoffen over het transport tot aan het afval- en recyclagebeheer, hebben ze hun impact op het milieu en zijn er mogelijkheden om die impact te reduceren. De keuze van materialen bij de bouw of renovatie van gebouwen is daarom van groot belang voor de globale ecologische voetafdruk van gebouwen.

TOTEM

Instrument om de milieu-impact van materialen te optimaliseren.

Circulair bouwen

Bouwen met een maximaal hergebruik van materialen.