De Coördinatiecommissie adviseert de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin bij het verlenen van subsidies aan initiatiefnemers die bij het VIPA een aanvraag tot investeringssubsidies hebben ingediend. De commissie bespreekt elk dossier op basis van een functioneel, financieel en bouwtechnisch advies over het technisch-financieel plan dat een initiatiefnemer indiende. De commissie formuleert één gecoördineerd advies aan de minister. Deze adviezen worden respectievelijk opgemaakt door het functioneel bevoegde agentschap of departement, het financieel team en het bouwtechnisch team van het VIPA.