Het thema radicalisering is erg actueel en staat hoog op de politieke agenda.

Een geactualiseerd 'Actieplan ter preventie van gewelddadige radicalisering, extremisme, terrorisme en polarisering' bevat diverse acties en maatregelen. Verschillende beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid, waaronder Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG), werken mee aan de uitvoering ervan.

In het Vlaams platform Radicalisering wordt het Actieplan opgevolgd en uitgevoerd. Als aanspreekpunt voor het beleidsdomein WVG, nemen we deel aan het Vlaams Platform Radicalisering.

 

Voor meer informatie en een overzicht van het Vlaamse beleid verwijzen we naar de Vlaamse portaalsite Preventie gewelddadige radicalisering en polarisering.