Het thema radicalisering is erg actueel en staat hoog op de politieke agenda. Een geactualiseerd 'Actieplan ter preventie van gewelddadige radicalisering en polarisering' bevat diverse acties en maatregelen. Verschillende beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid, waaronder Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG), werken mee aan de uitvoering ervan. Om de zes maanden wordt er in de ‘Commissie ter bestrijding van gewelddadige radicalisering' gerapporteerd over de uitvoering van de verschillende acties, waar het beleidsdomein WVG ook toe bijdraagt.

Voor meer informatie en een overzicht van het Vlaamse beleid verwijzen we naar de Vlaamse overzichtssite over preventie van gewelddadige radicalisering en polarisering.